150-kilometergrens in de 30%-regeling strijdig met Europees recht

Op dinsdag 2 september bracht de CT een bezoek aan het Hof van Justitie in Luxemburg, waar prof. dr. P. Kavelaars (hoogleraar Fiscale Economie) gemachtigd was om te pleiten over de 150-kilometergrens in de 30%-regeling. Dit gebeurde in de Grote Kamer, welke bestond uit 13 rechters.

Inmiddels, op 24 februari 2015, heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen met betrekking tot de vraag of deze regeling strijdig is met het Europees recht. Het Hof heeft geoordeeld dat hiervan geen sprake is, tenzij blijkt dat de forfaitaire 30%‑vergoeding een duidelijke overcompensatie inhoudt ten opzichte van de daadwerkelijk gemaakte extra kosten door de buitenlandse werknemer. De Nederlandse rechter zal dit punt nader moeten onderzoeken.

 

Bron: www.taxlive.nl

 

No Comments Yet

Comments are closed