200 jaar Prinsjesdag, dat mag gevierd worden!

Anno 2014 gaat bijna alles digitaal: collegeslides worden op tablets bekeken, belastingaangiftes worden via het internet gedaan en steeds minder mensen zullen het financiële nieuws in kranten lezen, want dat doet men tegenwoordig op de smartphone via een app in de trein mét wifi. Het fenomeen Prinsjesdag is in mindere mate onderhevig aan deze digitalisering. Op de derde dinsdag in september werd de troonrede traditiegetrouw vanaf papier voorgedragen door onze koning, net als zijn voorganger Willem l exact 200 jaar geleden ook deed.

De geschiedenis van Prinsjesdag

Soeverein Vorst Willem I, beter bekend als Koning Willem I, opende 200 jaar geleden de zitting van het eerste parlement van het nieuwe Koninkrijk in wording. Dit gebeurde in 1814 op de eerste maandag in november. Deze vaste dag van de openingszitting werd in de negentiende eeuw nog drie maal verschoven, totdat men in 1887 de derde maandag in september naar de derde dinsdag in september verschoof. In verband met de zondagsrust hoefden Kamerleden dan niet meer op zondag te reizen om maandag bij de openingszitting in Den Haag te zijn. Ook is de locatie van de Verenigde Vergadering niet altijd dezelfde geweest: vanaf 1815 werd deze steeds afwisselend in Brussel en Den Haag gehouden. In Den Haag mocht men plaatsnemen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer, ook wel de oude balzaal van Koning Willem V.  In Brussel vergaderde men in het Stadhuis en later in het nieuwe Paleis van de Staten-Generaal. Na de Belgische opstand was de vergadering alleen nog in Den Haag en sinds 1904 in de Ridderzaal, waar tot op heden de troon nog altijd staat.

Het belastingplan en feest

Zoals de Belastingdienst al jaren roept: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’, zo wil de regering met het belastingplan in 2015 een begin maken om het belastingstelsel makkelijker te maken; dat mag gevierd worden. Wat echter een nog grotere feestvreugde zal geven, is het stimuleren van de werkgelegenheid in Nederland. Dit wil de regering bereiken door de lasten op arbeid te verlagen, waardoor de kans op een baan voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zal groeien. Hierdoor zal  iedereen die werk vindt er ook daadwerkelijk op vooruit gaan. Het kabinet stelt 500 miljoen euro beschikbaar voor hogere arbeidskortingen en 475 miljoen euro voor een lager tarief van de eerste schijf. Door deze prioriteiten zal het voor kleine ondernemingen ook aantrekkelijker worden om meer mensen in dienst te nemen, waarmee de regering hoopt de werkgelegenheid verder te kunnen stimuleren. De ambitie van het kabinet is om 100.000 banen extra te creëren, wat maximaal 5 miljard mag kosten. Tijdens de Borrellezing op 11 oktober werd uitvoerig aandacht besteed aan het belastingplan. Verderop in deze Aanslag vindt u het artikel over deze interessante middag.

Is er wel echt reden voor een feestje?

De troonrede stond dit jaar meer dan ooit in het teken van het buitenland. Een geheel nieuwe betekenis voor een belangrijke dag als Prinsjesdag. Door de vliegtuigramp van de MH17, en de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten kreeg Prinsjesdag ook een ‘rouwrand van verdriet’, zoals onze Koning dit noemde. Daarnaast heeft de situatie in Noord-Irak, Syrië en de Gazastrook geleid tot spanningen en gevoelens van onmacht en onveiligheid in ons land. Deze geopolitieke ontwikkelingen hebben invloed op de samenleving evenals de economie. De regering neemt haar taken van vrede en veiligheid zeer serieus en gaat voor een actief buitenlands beleid. Deze verantwoordelijkheid zal in samenwerking gaan met partners in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Naar verwachting zal het budget van defensie structureel toenemen met 100 miljoen euro per jaar. Geld dat volgens de budgettaire functie van ons belastingstelsel ook weer naar binnen moet stromen.

 

Het bericht van Eric Wiebes, staatssecretaris van financiën, tijdens de Financiële Beschouwingen in de Tweede kamer kwam dan ook niet als een grote verrassing. Hierin verkondigde hij dat het Rijk dit jaar minimaal 150 miljoen euro extra zal  genereren via de accijnzen op brandstof.  De staatssecretaris verwacht een daling van de verkoop van brandstof, maar door accijnsverhoging zal er toch een toename zijn van de inkomsten voor het Rijk. Verschillende politieke partijen zijn zeer kritisch over dit besluit en pomphouders in de grensstreek protesteren al geruime tijd tegen deze invoering. Wiebes ontkent echter dat alleen door accijnsverhoging een daling zal ontstaan van de brandstofvraag; in België is de afname van de brandstofvraag nog groter, terwijl de brandstofaccijnzen daar niet omhoog zijn gegaan.

 

Naast deze geopolitieke ontwikkelingen is er ook een actueel feit dat de gezondheid van de mens betreft. In Afrika heerst er op dit moment het Ebola virus, wat zeer besmettelijk kan zijn door tekortkomingen in de behandeling van besmette personen en de schaarsheid van het (experimentele) medicijn tegen dit virus. Angst voor het virus heeft invloed op de economie van een land, zo ook in Liberia. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft aangegeven dat de internationale handel en transport niet beperkt hoeven te worden. Ook dee Liberiaanse Minister van Financiën, Asmara Konneh, drong de buitenlandse investeerders aan om het land niet te verlaten. In de troonrede werd dan ook aandacht aan dit virus besteed: er vindt internationale aanpak en noodhulp plaats om verdere besmetting tegen te gaan.

Feestmaand december

Ondanks deze droevige gebeurtenissen, komt de feestmaand van het jaar er weer aan: met Sinterklaas en Kerstmis zullen de koudste dagen van het jaar ook de warmste dagen van het jaar worden. Gezelligheid, lekkernijen en cadeaus zoals kerstpakketten horen hier uiteraard bij, maar laten we als fiscalisten de belasting niet vergeten! Een kerstpakket wordt als loon in natura beschouwd, maar ook hier kan zowel de ontvanger als gever een feestje bouwen. Er geldt namelijk een drempelbedrag van 227 euro per ontvanger per boekjaar. Zolang de totale jaarlijkse uitgaven van personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken niet meer zijn dan dit bedrag kan de ondernemer de btw hierover afhalen.

 

Behalve het kerstpakket zijn er wel meer ‘kleine belastingvoordelen’ te behalen in de maand december. Zoals bekend is, wordt het vermogen dat niet vrijgesteld is in box 3 voor 1,2% belast. Wanneer u nog grote uitgaven ziet opkomen voor het aankomende jaar, probeer deze dan nog dit jaar te doen. Het doen van aankopen zal niet in alle gevallen even aantrekkelijk klinken, maar een deel van het aflossen van een eigenwoningschuld is dat voor velen wel. Uiteraard is het vooruitbetalen van de hypotheekrente ook een mogelijkheid: men kon dit vorig jaar zes maanden vooruit doen om het totale eigen vermogen te verlagen voor het meetmoment. Pas echter wel op met vermogen opnemen: de fiscus richt de pijlen op de zogenoemde ‘saldosjoemelaars’, die na 1 januari hun vermogen weer terugstorten op de bank.

 

Het zijn allemaal relatief kleine belastingvoordelen, maar alle beetjes helpen en ook in de digitale wereld van tegenwoordig geldt nog steeds: ‘wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.’

 

Door: Linda Wisse

 

Dit betreft een artikel uit Aanslag 1 – 2014/2015.

No Comments Yet

Comments are closed