Belastingherziening 2015

De nieuwsberichten staan er vol mee: de belastingherziening gaat niet van een leien dakje zo voor de zomer van 2015. Na de uitstel van de hervorming en de uiteindelijke bekendmaking van de voorstellen aan de openbare wereld, moeten er nog wat hordes gepasseerd worden om tot een concreet resultaat te komen.

 

Het huidige kabinet heeft namelijk haar meerderheid in de Eerste Kamer verloren na de Statenverkiezingen, waar staatssecretaris Wiebes zich zeer bewust van is. Hij noemde het belastingplan zoals deze nu op tafel ligt ‘geen dichtgetimmerd plan’. Als gevolg hiervan moet er draagvlak worden gezocht bij onder meer de ‘constructieve’ oppositiepartijen. Zoals het er nu voor staat, zullen dit de D66, SGP en ChristenUnie zijn. De vraag is echter of dit ook zal lukken. Het kabinet heeft de herziening in drie pakketten verdeeld, waarbij er eigenlijk alleen bij de laatste twee pakketten ruimte is tot onderhandelen met de oppositiepartijen.

 

De doelstellingen

In de brief van het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag werd al aangegeven dat er doelstellingen waren gemaakt voor een belastingherziening. Het nieuwe stelsel zou eenvoudiger moeten zijn en de lasten op arbeid zouden verlaagd dienen te worden om zo de economische groei te bevorderen. Dit klinkt natuurlijk als muziek in de oren, maar is iets lastiger te realiseren, blijkt nu. Zo gaf Alexander Pechtold aan dat het kabinet niet duidelijk aangeeft waar zij naartoe wil en inzet op lastenverlichting, maar niet op banen, vereenvoudiging en vergroening. Voordat we verdergaan op het commentaar op de belastingherziening, eerst de belangrijkste mogelijke veranderingen op een rijtje.

 

Het eerste pakket
Wat in ieder geval vaststaat voor volgend jaar is een lastenverlichting van vijf miljard euro. De lastenverlichting zal onder andere bestaan uit een verhoging van de arbeidskorting. Ook wordt het belastingvoordeel voor mensen met kinderen tot twaalf jaar en een laag inkomen verhoogd, een inkomensafhankelijke combinatiekorting ingevoerd en is er een verhoging van de kindertoeslag. Tevens wordt het belastingtarief voor middeninkomens van 42 naar 40 procent verlaagd. Tot slot wordt er het loonkostenvoordeel geïntroduceerd voor werkgevers die laagbetaalde of laaggeschoolde mensen in dienst nemen. Dit is een soort korting op werkgeversbijdragen, uit het oogpunt van het creëren van meer banen en het stimuleren van de vraag naar laaggeschoolden.

 

Het tweede pakket

Dit is het deel waar de coalitie met de oppositie graag over wil onderhandelen. Het gaat om de verhoging van de belasting op toegevoegde waarde (btw) van zes procent naar eenentwintig procent. De verhoging zou ongeveer vijf miljard euro moeten opleveren, waarmee het kabinet arbeid goedkoper wil maken. Er was echter veel te doen over dit deel van het plan. Tijdens het debat van woensdag 24 juni jl. is gebleken dat veel partijen de verhoging niet steunen. Dit voorstel zal dan ook voorlopig flink onder vuur liggen, waar de buitenwereld ook zijn of haar mening klaar heeft.

 

Het derde pakket

Het laatste deel van de plannen van de coalitie is nog erg onzeker. Het gaat hier om stelselwijzigingen die ingewikkeld zijn of waarover ook binnen de coalitie de meningen verschillen. De NOS noemt hierbij als voorbeeld een verhoging van de gemeentebelasting in ruil voor lagere landelijke belasting.

 

De gevolgen en alternatieven

Het kabinet heeft aangegeven dat zij met deze hervormingen op de lange termijn 35.000 extra banen wil creëren, waarbij de focus op de onderkant van de arbeidsmarkt ligt. Werkende huishoudens zouden er met gemiddeld 1,5% tot 3% op vooruit moeten gaan qua koopkracht. De koopkracht van niet-werkenden wordt stabiel gehouden.

 

In de brief van Wiebes worden ook alternatieven gegeven om de economische groei te kunnen bevorderen, waarbij de vereenvoudiging van het belastingstelsel niet uit het oog wordt verloren. Het spreiden van de belastingdruk van particulieren over de levensloop en het verlagen van tarieven door concrete aftrekposten te verminderen, zijn de eerste opties die genoemd worden. Andere denkbare maatregelen zijn de uniformering van de btw (met uitzondering van de voedingsmiddelen) en een meer gelijke behandeling van vreemd vermogen. De vergoeding over vreemd vermogen is in tegenstelling tot vergoeding over eigen vermogen, namelijk aftrekbaar. Bedrijven hebben dus de prikkel om meer vreemd vermogen aan te houden. Het kabinet wil echter een meer gelijke behandeling tussen deze vermogens, waardoor het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd zou kunnen worden. Dit zou voordelig kunnen zijn gelet op het vestigingsklimaat voor de internationale markt. De zorgtoeslag blijft echter nog een juridisch punt op de houdbaarheid ervan en de uitvoeringsaspecten.

 

De zogenoemde ‘optimale mix’ van de eerste drie pakketten en de overige maatregelen zou nog eens voor maximaal 25.000 extra banen kunnen leiden, waarbij de werkende huishoudens gemiddeld 2000 euro per jaar minder inkomstenbelasting zullen gaan betalen.

 

Rumoerig Den Haag

Wat men vooral uit de media zal halen, zijn de negatieve berichten van de oppositiepartijen op de belastingherziening. Berichten over de haast van premier Rutte werken ook niet kalmerend voor de gedachtes over de veranderingen. Het is echter ook interessant om te kijken naar de gedachtes van de beroepspraktijk, zoals het Register Belastingadviseurs (RB). Het RB durft namelijk voorzichtig, doch positief te reageren op de brief van Wiebes. De voorgestelde maatregelen zullen het marginale IB-tarief van de middeninkomens doen verlagen. Voor de mkb wenst het RB echter wat meer duidelijkheid van het kabinet over het pensioen in eigen beheer, wat tot op heden nog niet besproken is. Tot slot hebben zij de opmerking of de voorgestelde veranderingen wel als stelselwijziging gezien kunnen worden. Er worden verschillende maatregelen voorgesteld, maar het lijkt op deze manier meer op een regulier belastingplan. Daarnaast zijn zij van mening dat een fundamentele belastingherziening meer voorbereidingstijd in beslag neemt.

 

 Door: Artjom Bagramjan & Linda Wisse 

 

Bronnen

https://www.accountant.nl/nieuws/2015/6/rb-gematigd-positief-over-voorstellen-belastingherziening/

http://nos.nl/artikel/2041989-kabinet-geeft-huishoudens-800-euro-belastingvoordeel.html

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/17/plannen-kabinet-leveren-huishoudens-800-euro-belastingvoordeel-op/

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/24/d66-weet-niet-of-het-mee-wil-praten-over-belastingplan/

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/geen_taboes_bij_onderhandelingen_belasting_1_921551

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/eerste-plannen-belastingherziening-uitgelekt.101363.lynkx

https://fd.nl/economie-politiek/1108932/belastingherziening-levert-60-000-banen-op

http://www.z24.nl/economie/coalitie-durft-nu-wel-te-speken-over-akkoord-belastingherziening-maar-deal-is-nog-ver-weg-567864

http://www.nu.nl/weekend/4072044/zo-zal-politieke-spel-rond-belastingherziening-verder-gaan.html

 

No Comments Yet

Comments are closed