Capaciteitsproblemen bij de fiscus

Wanneer het woord ‘vertrekregeling’ valt, is de link met de Belastingdienst snel gemaakt. In de media is naar voren gekomen dat de vertrekregeling van de Belastingdienst populairder is dan verwacht. Door de vertrekregeling zijn er bij de Belastingdienst capaciteitsproblemen ontstaan. Om het geheel te begrijpen zal er ingegaan worden op een aantal vragen: Wat houdt de vertrekregeling in? Welke capaciteitsproblemen zijn er bij de Belastingdienst? En natuurlijk: Wat is de oplossing van het capaciteitsprobleem bij de Belastingdienst?

Vertrekregeling
Vanwege een reorganisatie is de vertrekregeling bij de Belastingdienst ontstaan. De invoer van de vertrekregeling bij de Belastingdienst heeft te maken met de Investeringsagenda: een meerjarig programma van de Belastingdienst. Dit hield in dat er voor ongeveer 5.000 medewerkers geen passend werk meer was. Hiertegenover stond dat er voor ongeveer 1.500 nieuwe medewerkers (met andere competenties) ruimte werd gemaakt. [1] Begin maart 2016 werd duidelijk dat de interesse voor de vertrekregeling groter was dan verwacht. De Staatssecretaris zei begin juni in de Tweede Kamer het volgende:

‘Als de belangstelling voor de vrijwillige regeling in het begin al zo groot is, is de verwachting dat het verder doorzetten van de vrijwillige regeling kan leiden tot budgetoverschrijdingen en discontinuïteit van de organisatie.’ [2]

De regeling is hierdoor per 1 september 2016 beëindigd om de mogelijke negatieve gevolgen te minimaliseren. 


Capaciteitsproblemen
De voorzitter van de Vakbond van Hoge ambtenaren bij Financiën (VHMF) stelt dat het vertrek van medewerkers een aanslag is op de capaciteit en een aanslag kan zijn op de kwaliteit. In een brandbrief van de VHMF aan de Tweede Kamer staat:

“Dit is onverantwoord: met nog minder mensen ons vak uitvoeren (…) we ver weg raken van het individuele toezicht bij Grote Ondernemingen, de controledichtheid bij MKB misschien wel naar slechts 20.000 van de 1,6 miljoen zakt en het toezicht op Particulieren in het gedrang komt.” [3]

De gemiddelde leeftijd van een medewerker bij de Belastingdienst is 53 jaar. Aangezien de regeling geen specifieke uitsluitingsgronden heeft, hebben medewerkers uit verschillende leeftijdscategorieën en functiegroepen belangstelling getoond voor een gesprek. In de tabel hieronder is te zien wat de leeftijdsverhoudingen waren per 1 september 2016. [4]

aanslag

 

 

 

 

Indien er bij bedrijven fiscale vragen ontstaan over fusies, bedrijfsopvolging of activiteiten in het buitenland is het antwoord bij de Belastingdienst niet onmiddellijk verkregen. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs komt dat door capaciteitsproblemen. [5]

Wat nu?
Het is belangrijk dat de
continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd en dit kan met de werving van nieuwe werknemers. Het Employability Center van de Belastingdienst zal zorgen voor deze werving. Hierbij kan gedacht worden aan: activiteiten op campussen, reclame in vakgerelateerde media, ontwikkeling van content en berichtgeving via social media, zoals LinkedIn en Twitter. [6]

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de kennis van de instroom van nieuwe personen snel en voldoende op peil is? Vanwege de snelle inzetbaarheid verdienen nieuwe medewerkers met voldoende ervaring een voorrangspositie. Voor onervaren medewerkers zullen er opleidingsmodules aanwezig zijn om ontbrekende kennis aan te vullen, zodat ook zij snel en productief inzetbaar zijn. [7]

Door: Anush Davtjan

No Comments Yet

Comments are closed