De Fiscus viert!

In het jaar 1810 werd Nederland, door Napoleon, bij Frankrijk ingelijfd. De wisselingen van het staatsbestel tastten de continuïteit van een instituut voor het beheer van de staatsfinanciën niet aan. Ook de Prins van Oranje die na de nederlaag van Napoleon naar Nederland terugkeerde, stelde een departement in voor de nationale financiën. Dit werd op 1 januari 1814 in de Staatscourant bekend gemaakt. Het Ministerie van Financiën was geboren. Als 200-jarig departement is het nog steeds één van onze belangrijkste en meest invloedrijke.

 

In dat opzicht heeft de Nederlandse fiscus dus iets te vieren, al 200 jaar staat zij de Minister van Financiën bij om te zorgen dat het geld van de burgers in de staatskas belandt. Dat ging in het begin niet zachtzinnig, want wie niet betaalde werd bedreigd met lijfstraffen en gevangenisstraf. Dat lijfstraffen niet plezierig waren is een understatement, maar ook in de gevangenissen van 200 jaar geleden was het comfort niet om over naar huis te schrijven.

 

Het tijdperk van lijfstraffen ligt gelukkig achter ons. Tegenwoordig bestaat een straf uit een boete of een gevangenisstraf. Doordat digitalisering heeft plaatsgevonden kan er veel fiscale zaken via internet afgedaan worden, en dat is een viering waard. Men kan namelijk zijn aangifte indienen, formulieren invullen, vragen stellen en op de site van de Belastingdienst uitleg over fiscale regels vinden. Jarenlang bleef de fiscus naar buiten toe erg achter, omdat men bang was dat het interne netwerk boordevol privacy gevoelige informatie gehackt zou worden. Inmiddels kan men intern bij de fiscus twee netwerken gebruiken, waardoor de kans op internetinbraak gedecimeerd wordt en de relatie met de fiscus via internet en e-mail een veel modernere is geworden. Belangrijke stukken als aanslagen en dergelijke komen nog steeds op papier, maar veel van het randgebeuren kan inmiddels digitaal. Bij de fiscus wordt doorgaans gevieren gewerkt. De wetgever maakt de wetten die door de inspecteurs – aan de hand van de aangiften – worden gecontroleerd. Hierna wordt de door de inspecteur opgelegde aanslag ingevorderd. Behalve via de wetgever, die – naast de praktijk – ook gevoed wordt door ons parlement, is er sprake van nauwe samenwerking tussen de vier, om goede wetgeving en praktische oplossingen voor fiscale problemen te bereiken.

 

Lange tijd leek het erop dat de fiscus bij controles de teugels wat liet vieren. Het aantal volledige controles nam af en ook de aangiften werden veel meer ongezien afgedaan door de computer. Er leek voor belastingplichtigen iets te vieren. Toch controleert de fiscus nog wel, maar slimmer door risico analyses en gerichte steekproeven. Als de beuk er echt in gaat zijn ze nog steeds in staat een belastingplichtige te vierendelen. Door te gaan werken met het zogenaamde horizontale toezicht wordt de te controleren partij zelf onderdeel van het controleproces, door zelf fiscale risico’s in beeld te brengen en daarover in overleg te treden met de fiscus. Het streven moet natuurlijk blijven dat iedereen vrijwillig de door hem of haar verschuldigde belasting betaalt. Mocht dat ooit bereikt worden dan zou er pas echt wat te vieren zijn. Dan zou de belastingdienst een begin kunnen maken met zijn eigen opheffing.

 

Van die situatie zijn we toch nog redelijk ver verwijderd, als je de jaarlijkse cijfers van de belastingdienst bekijkt. Het aantal fraudeonderzoeken blijft toenemen, en de EU heeft al becijferd dat ongeveer 10% van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) bestaat uit zwarte transacties (dat is bijna 60 Mld). Dat zijn dus de transacties waar doorgaans geen inkomstenbelasting (door de ondernemer) of omzetbelasting (door de klant) over wordt betaald.[1] Het voordeel van het benoemen van onze informele economie is wel dat ons BBP ineens 10% hoger is en dat het dus eenvoudiger is voor de overheid om het begrotingstekort onder de afgesproken 3% te houden. Het is daarom dat de meeste overheden op dit moment niet meer piepen over de 3% norm, omdat we allemaal weer ruimte hebben gekregen uit Brussel (alle landen mogen hun informele economie tellen bij hun BBP). Te vieren voor de fiscus is in elk geval dat de Nederlandse informele economie na Zwitserland en Oostenrijk als kleinste geschat is in Europa. Dat ligt voor een deel aan de Nederlandse (volks)mentaliteit maar voor een deel ook zeker aan de houding en de werkwijze van onze fiscus. De schatting van de grootte van de informele economie in Oost-Europese landen, zoals Roemenië en Bulgarije ligt rond de 30% van hun BBP.

 

Wat valt er nog meer te vieren met de fiscus? Dit is een jaar, waarin weinig veranderingen worden doorgevoerd in het Belastingplan. Er vinden wel wat aanpassingen plaats, maar die liggen met name in de marge. De grote veranderingen die worden aangekondigd  (zelfs een nieuw belastingstelsel) liggen in het verschiet. Dat betekent voor ons, als adviseurs en wetenschappers, dat we nog lang niet uitgevierd zijn met de fiscus en dat we ook samen met de fiscus de komende jaren weer een extra verantwoording krijgen.

 

Tot slot wordt dit jaar ook gevierd dat de inkomstenbelasting 100 jaar bestaat. Op 19 december is het precies 100 jaar geleden dat de eerste inkomstenbelasting het licht zag.[2] Het belastingjaar liep in 1914 nog van mei tot mei, vandaar dat de wet IB 1914 inging op 1 mei 1915. Grappig daarbij was dat onder deze inkomstenbelasting ook vennootschappen en lichamen op aandelen vielen. Het is mede daardoor niet verassend dat de winst van vennootschappen nog steeds bepaald wordt op basis van de winstbepalingen van de IB ondernemer. Ook dit zal gevierd worden, met een jubileumboek en extra aandacht. Hoewel je regelmatig met de fiscus van mening kunt verschillen, er redelijk veel procedures worden gevoerd, de fiscus ook fraudeonderzoek doet en kennelijk ook nog eens 60 miljard niet ziet, blijkt uit het bovenstaande dat je ook best eens een feestje met de fiscus kunt vieren.

 

[1] Bron: Schneider 2013 in een artikel uit La Vanguardia 18 sept 2013.

[2]Wet van 19 december 1914, staatsblad 563

 

Door: Mr.R.B.N. van Ovost

Wetenschappelijk medewerker Fiscaal Economisch Instituut (EUR)

No Comments Yet

Comments are closed