De Stelling: Verhuizen naar het buitenland?

Steeds meer Nederlanders dromen van een huis in het buitenland. Natuurlijk niet zonder dat hier een fiscale dimensie aan zit! Verhuizen naar het buitenland kan fiscaal voordeel opleveren, maar of dit een cruciale rol speelt in de keuze om te emigreren is nog niet helemaal duidelijk. Vanaf de datum van verhuizing ben je belastingplichtig voor je gehele wereldinkomen. Voor een aantal inkomenssoorten ben je ook belastingplichtig in Nederland, ook al bevind je je in het buitenland. Welk deel in Nederland en welk deel in het buitenland wordt belast, is geregeld in het belastingverdrag tussen de desbetreffende landen, zodat dezelfde inkomenscomponenten niet dubbel worden belast. Daarnaast moet je rekening houden met vele andere aspecten van het fiscale regime (aftrekposten, heffingskortingen, pensioen, gezin, wel of geen actieve werkkring in Nederland et cetera). Speelt een voordeliger fiscaal klimaat nou echt de hoofdrol in de keuze om te emigreren? Vier CT’ers nemen ons mee op reis in hun verhaal!

De stelling: ‘Ik zou verhuizen naar een ander land, als dat fiscaal voordeliger zou uitpakken voor mij.’

Louise Smit, bachelor 2 Fiscaal Rechtlouise

Mijn antwoord op deze is dat het afhangt van de omstandigheden van het geval, erg typerend voor een rechtenstudent. Ik zou niet alleen maar naar een ander land verhuizen, puur omdat het fiscaal voordeliger is. Factoren als je baan, sociaal leven, familie et cetera spelen ook een belangrijke rol waar rekening mee moet worden gehouden. Het is simpelweg een kosten- en batenanalyse. Sommige factoren zijn niet gemakkelijk op geld waardeerbaar, maar wegen wel heel zwaar mee. Als je heel gelukkig bent op een bepaalde plek, maar daartegenover staat dat je wellicht wat meer belasting moet betalen, zou ik dit niet wegens zo’n oppervlakkige reden allemaal opgeven. Maar wanneer ik een kans in het buitenland zou krijgen voor bijvoorbeeld werk, en toevallig ook minder belasting hoef te betalen, is dit natuurlijk mooi meegenomen. Tenslotte ligt het er ook aan hoeveel geld je bespaart. Als ik miljoenen zou besparen waarmee ik een privéjet kan kopen en de hele wereld over kan vliegen, zie ik uiteraard het probleem niet zo in. Al met al hangt het dus van verschillende omstandigheden af of ik naar het buitenland zou verhuizen indien dit fiscaal voordeliger zou zijn.

 

Giorgio Peterse, bachelor 2 Fiscale Economiegiorgio

Een zeer gevaarlijke stelling, want deze doet op het eerste gezicht lijken dat men beter af is in een ander land. Dat klinkt aantrekkelijk…… Zijn daar, om maar wat te noemen dezelfde vrienden, familie, cultuur, tradities, waarden, landschappen, stadszichten, vooruitzichten, mogelijkheden of welvaart als in het land van herkomst? Vrij onwaarschijnlijk. Sommige van de bovengenoemde zaken zullen er wellicht beter zijn, andere slechter en nog weer andere zullen daar misschien wel helemaal niet te vinden zijn. Een ding is zeker: fiscaal is men in ieder geval beter af. Is dat hetgeen wat echt belangrijk is in het leven? Als los van de fiscaliteit door de bovengenoemde factoren de voorliefde voor een ander land groter is dan voor het huidige land, is de keuze misschien wel heel snel gemaakt. Echter is hier niets van terug te vinden in de stelling, wat een emigratie als een duik in het onzekere doet lijken. Het mag dan wel een heel erg groot fiscaal voordeel zijn om die gok te nemen.

 

Jorien Verkerk, bachelor 2 Fiscale Economiejorien

Ik zou niet verhuizen naar het buitenland als dat fiscaal voordeliger uit zou pakken voor mij. Uiteindelijk betaal je overal belasting over je inkomen, vermogen en consumptie. Dat is in Nederland misschien wel meer dan in sommige andere landen, maar dit zorgt er ook voor dat er in Nederland meer geld is voor voorzieningen en sociale zekerheid. Ik zou misschien wel naar een ander land verhuizen als ik een eigen bedrijf zou starten. Het gaat dan waarschijnlijk om grotere bedragen en zijn er dus grotere fiscale voordelen te behalen. Ik ben alleen nog niet van plan om een bedrijf op te starten dus ik blijf voorlopig nog even in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

Stijn de Ruijter, bachelor 1 Fiscale Economiestijn

Naast het feit dat ik op dit moment geen inkomen heb en dus geen cent afdraag,  ben ik op dit moment geworteld in Nederland en zou ik zeker niet alles
achterlaten louter om een fiscaal voordeeltje te behalen in een Belastingparadijs. Mocht er na de studie een internationale carrière volgen, dan lijkt mij het logisch dat je minder gebonden bent aan een land. Aangezien Nederland een gepeperd belastingpercentage int, zou ik dan wellicht een andere overweging maken. Toch zou het voor mij wel een significante vooruitgang moeten zijn om deze stap te nemen. Daarnaast heb ik geen glazen bol thuis staan en een carrière in de fiscaliteit is niet de meest internationale loopbaan die ik mij kan voorstellen. Daarom durf ik nu de stelling met ‘nee’ te beantwoorden. Ik zou Nederland niet zomaar inruilen om mijn belastingcentjes te minimaliseren. 

No Comments Yet

Comments are closed