De Tien…belangrijke, maar vaak vergeten aftrekposten in de IB-aangifte

Zoals ieder jaar moet een belastingplichtige zijn belastingaangifte invullen. Nu is dit de laatste jaren enorm vergemakkelijkt, doordat de Belastingdienst de aangifte al grotendeels voor ons heeft ingevuld. De fiscus weet echter niet alles (wat niet altijd een nadeel zal zijn) en dus is het van belang dat de belastingplichtige een aantal aftrekposten zelf aangeeft. Er worden echter nog wel eens wat posten over het hoofd gezien op dit gebied. Benieuwd welke posten dit zijn? Lees dan onderstaand overzicht van de tien belangrijke, maar vaak vergeten aftrekposten, waar men zeker geld mee kan besparen!

1. Dividendbelasting

Als Nederlandse aandeelhouder van zowel binnen- als buitenlandse aandelen kan je de betaalde dividendbelasting terugvragen. De reden hierachter is dat op deze manier dubbele belastingheffing wordt voorkomen.

2. Zakelijke autoritten

Als een ondernemer zijn privéauto ook voor zakelijke ritten gebruikt, mag hij de hiervoor gemaakte kosten aftrekken. De aftrekbare kosten bedragen negentien cent per gereden kilometer. Ook als een werknemer met zijn eigen auto naar de zaak reist, kan de werkgever negentien cent per kilometer onbelast vergoeden.

3. Rente over lening voor verbouwing

Als er voor een verbouwing aan een huis een lening wordt afgesloten, kan de rente voor deze lening worden afgetrokken. Dit kan echter alleen met de rente die is betaald tot zes maanden na het afsluiten van de lening. Het restant van de lening geldt dan als een schuld in Box 3.

4. Partneralimentatie

Indien een persoon gescheiden is en alimentatie aan zijn ex verschuldigd is, mag hij of zij de kosten daarvan aftrekken. Daarbij is wel van belang dat de regeling door beide ex-partners is vastgelegd. In sommige gevallen is zelfs de afkoopsom van alimentatie aan een ex-partner aftrekbaar.

5. Donaties

Alle giften die hoger zijn dan één procent van iemand zijn drempelinkomen, zijn aftrekbaar. Er gelden echter wel een aantal vereisten: er moet minimaal zestig euro zijn gedoneerd, wat aan een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet zijn gedaan en er mag geen tegenprestatie voor zijn ontvangen.

6. Huis in aanbouw

Als een persoon een huis heeft gekocht, maar deze nog in aanbouw is en hij of zij er dus nog niet in kan wonen, bestaat er de mogelijkheid voor aftrek van hypotheekrente in Box 1. Dit mag voor de drie opeenvolgende jaren, mits je binnen drie jaren alsnog in de aangekochte woning trekt.

7. Zakelijke kosten

Alle kosten die een ondernemer maakt voor zakelijk gebruik van bijvoorbeeld gereedschap of een bedrijfsruimte, mag deze persoon aftrekken van zijn of haar winst. Een eis is wel dat het voor puur zakelijk gebruik is en dus niet gecombineerd wordt met privégebruik. In dat geval mag het slechts gedeeltelijk van de winst afgetrokken worden.

8. Erfpacht

De periodieke betalingen voor erfpacht zijn aftrekbaar. Als een persoon de erfpacht wil afkopen, is deze afkoopsom echter niet aftrekbaar.

9. Schulden

Sommige schulden mogen afgetrokken worden van het vermogen in Box 3. Hieronder vallen bijvoorbeeld roodstand bij de bank en een lening voor een auto. Schulden als belastingschulden mogen meestal niet worden afgetrokken. Er geldt wel een drempel van 3000 euro, welke verdubbeld wordt wanneer de belastingplichtige een fiscaal partner heeft.

10. Groene beleggingen

Beleggers die hun geld investeren in door de Belastingdienst erkende fondsen die investeren in projecten voor milieubescherming, hebben een fiscaal voordeel. Zij krijgen namelijk een vrijstelling van 57.213 euro en een heffingskorting van 0,7 procent op de verschuldigde inkomstenbelasting indien de investeringen onder het bedrag van de vrijstelling blijven. Beleggingen onder de 57.213 euro worden dus niet belast.

Bronnen

https://www.businessinsider.nl/belasting-aangifte-2016-aftrekposten-reiskosten-werk/

https://www.businessinsider.nl/slimme-aftrekposten-2016-eigen-huis-van-de-hypotheekrenteaftrek-tot-boeterente/

https://www.businessinsider.nl/slimme-aftrekposten-2016-giften-erfenis-en-kinderopvang/

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/welke-kosten-van-winst-aftrekken

https://www.businessinsider.nl/belasting-aangifte-2016-aftrekposten-sparen-beleggen-box-3-schulden/

https://www.businessinsider.nl/aangifte-2016-met-deze-10-vergeten-aftrekposten-kun-je-veel-belastingvoordeel-krijgen/

 

Door: Mike Hagendoorn

No Comments Yet

Comments are closed