De tien weetjes rondom het bankgeheim

Fiscaliteit en privacy botsen regelmatig. Enerzijds bestaat de vraag om zaken zoals het doen van aangifte zo eenvoudig mogelijk te maken, anderzijds bestaat er een grote aversie tegen het prijsgeven van persoonlijke informatie. Actueel is de digitalisering en welke informatie bedrijven mogen bezitten. De vete tussen privacy en fiscaliteit is echter geen nieuw verschijnsel. In de vorige eeuw was er namelijk het zogeheten bankgeheim wat de gemoederen bezighield.

  1. Het kloppend hart van het bankgeheim lag in Zwitserland. Door terugkerende instabiele perioden in Europa gedurende de 20e eeuw, was Zwitserland in staat om zich als een neutrale haven te ontwikkelen. Dit maakte het land aantrekkelijk om geld in te parkeren.
  2. Het bankgeheim werd in Zwitserland vormgegeven door de Zwitserse bankwet van 1934. Met ingang van deze wet werd het prijsgeven van namen van bankcliënten bestraft. De enige manier waarop een Zwitserse bank informatie mag weggeven is wanneer dit wordt verplicht door een nationale rechtbank.
  3. Als gevolg van het Zwitserse bankgeheim werd Zwitserland een ‘tax haven’. Over de hele wereld kwam er vreemd vermogen richting het Zwitserse bankleven. Momenteel zou 27 % van het in het buitenland gestalde vermogen zich op een Zwitserse bankrekening bevinden.
  4. Ook ‘usual suspects’ als Uruguay, de Kaaimaneilanden en Panamá hebben een soort bankgeheim. Met deze landen worden de laatste jaren ook steeds meer afspraken gemaakt.
  5. De Nederlandse fiscus heeft inmiddels een paar middelen verworven om het bankgeheim te bestrijden. Zo bestaat voor Zwitserse banken de verplichting om informatie over het saldo te geven wanneer er een vermoeden is dat een persoon belasting ontduikt.
  6. Naast Nederland hebben ook andere landen te maken met dit ‘probleem’. Amerika heeft de harde lijn geprobeerd door elf Zwitserse banken te verplichten alle namen uit te geven; dit is niet gelukt. Ook was er in 2001 de USA PATRIOT Deal, waarin een lijst met Zwitserse banken stond waarnaar Amerikaanse banken geen geld mochten overmaken
  7. Er is een andere mogelijkheid om het bankgeheim te omzeilen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben bijvoorbeeld met Zwitserland de zogeheten ‘Rubik’ deal gesloten. Dit is een systeem waardoor Zwitserse bankrekeninghouders een forfait moeten betalen voor hun onbetaalde belasting plus een jaarlijkse belasting over alles wat wordt achtergehouden. Zwitserland geeft dit geld door aan de verdragslanden.
  8. Kritiek was er ook op de ‘Rubik’ deal. Vooral vanuit Duitse kant heerst de opvatting dat de Zwitsers er zo te makkelijk vanaf zouden komen. Ook is er volgens de Europese Commissie sprake van strijd met EU-recht, omdat een belastingplichtige met een bankrekening in Zwitserland mogelijk een lager tarief te betaalt dan een andere inwoner van hetzelfde land zonder dat daarvoor de identiteit wordt bekendgemaakt.
  9. Aangezien Nederland een belastingverdrag met Zwitserland heeft gesloten, is er geen sprake van eventuele dubbele belastingheffing. Hierdoor word je niet zowel in Nederland als in Zwitserland belast voor hetgeen op je Zwitserse bankrekening staat.
  10. In het licht van het bestrijden van terrorisme is de privacy begrensd. De Zwitserse wetgever heeft namelijk beslist dat banken legaal informatie mogen delen wanneer een klant in verband kan worden gebracht met ernstige criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld terrorisme.

Door: Yoran van der Pijl

 

Bronnen:

1: https://www.reuters.com/article/us-swiss-banks-specialreport/special-report-the-battle-for-the-swiss-soul-idUSBRE93H07620130418

2: https://www.nytimes.com/2014/07/09/world/europe/swiss-banks-tradition-of-secrecy-clashes-with-quests-abroad-for-disclosure.html

3 en 7: https://www.economist.com/node/21547229

7 en 8: https://www.swissinfo.ch/eng/business/rubik-deals-run-into-trouble/31923872

4 en 5: https://informatie.spaarrente.nl/landen-met-bankgeheim

6 en 10: https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162

9: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/belastingverdragen/belastingverdragen/zwitserland/

 

 

No Comments Yet

Comments are closed