Het fiscale nieuws van oktober 2016

Aangezien de Aanslagcommissie weer aangetreden is in het studiejaar 2016/2017, zullen wij jullie ook dit jaar op de hoogte houden van het nodige fiscale nieuws. Ditmaal zal de maand oktober van het jaar 2016 worden besproken. We zullen de opmerkelijkste, meest vernieuwende en interessante berichten die wij in oktober zijn tegengekomen met jullie delen.

Zelfs hier komt Trump ter sprake
De Amerikaanse verkiezingen zijn in oktober meerdere malen in het nieuws gekomen. Met name de heer Trump heeft zich vaak op het toneel doen laten verschijnen en zelfs in de fiscale rubriek komt hij aan de orde. Hij is de man die volgens bronnen van The New York Times achttien jaar lang het betalen van inkomstenbelasting heeft kunnen vermijden. Door zakelijke verliezen van rond de 916 miljoen dollar van zijn inkomstenbelasting af te trekken, heeft hij vele jaren federale belastingen ontweken. In een reactie op Hillary Clinton zei hij het volgende: ‘It makes me smart’. Verdere openbaring van zijn belastingaangiften heeft hij geweigerd. Dit is best opmerkelijk, omdat normaal gesproken presidentskandidaten, misschien om te laten zien dat ze niks te verbergen hebben, de belastingaangiften wel onthullen.

Meldpunt DBA
Een veel besproken onderwerp, maar het einde is niet in zicht. De Tweede Kamer heeft op vier oktober zeven moties betreffende de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is namelijk sinds 1 mei dit jaar komen te vervallen. Voor de arbeidsrelaties heeft het tot gevolg gehad dat men kan kiezen om te werken met modelovereenkomsten, die meer zekerheid zouden moeten bieden over het dienstverband en loonheffingen. De invoering van de Wet DBA heeft onbedoelde gevolgen gehad, waar veel zelfstandigen nu de dupe van zijn. Om dit beter in kaart te brengen is in oktober een online Meldpunt DBA de lucht ingegaan namens het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dankzij belastingen meer winst
De verkopen op de tabaksmarkt dalen en er bestaan veel regels die het de sigarettenfabrikanten er niet makkelijker op maken. Ondanks deze belemmeringen weten fabrikanten meer winst te boeken. De oorzaak van dit fenomeen is dat indien overheden de accijns verhogen op tabak, de fabrikanten ongemerkt meeliften en de winstmarges vergroten. De Marlboro-fabrikant heeft zo een verkoopdaling gezien, maar de koers van de aandelen in tabak blijven positief.

Openbaarheid WOZ-waarden van alle gemeenten geen werkelijkheid
Aangezien men meer transparantie en acceptatie rondom de WOZ-waarde van woningen wenste, is sinds 1 oktober 2016 de WOZ-waarde van woningen in openbaarheid getreden. Het verhogen van de kwaliteit van de WOZ-waarden is ook één van de doelen. De WOZ-waarde is nodig om verschillende gemeentelijke belastingen te berekenen. Het is echter opmerkelijk dat er gemeenten zijn die de benodigde informatie, die zij volgens de wet zouden moeten verschaffen, nog niet hebben verschaft. Vereniging Eigen Huis (VEH) noemt dit ‘onacceptabel’.

Geheime deal koningshuis?
Na alle deals en constructies die multinationals hebben en het nieuws van de Panama Papers dit jaar, kunnen we aan dit rijtje ook ons Koningshuis toevoegen. Wat is er aan de hand? Een geheime compensatieregeling uit 1973 is aan het licht gekomen. RTL heeft begin oktober bekend gemaakt dat de belastingen die de Oranjes over hun privévermogen zouden moeten betalen, vanaf 1973 worden gecompenseerd met een stijging van de jaarlijkse uitkering voor het staatshoofd. Rutte gaf aan dat zowel Koning Willem-Alexander als prinses Beatrix niet van de vermeende belastingdeal af wisten. Aan het einde van de maand oktober werd door Rutte bekendgemaakt dat er geen bewijs zou zijn van de geheime afspraken. Aan de Tweede Kamer schreef de minister dat hij desondanks een historische onderzoek wil instellen dat meer duidelijkheid kan bieden.

Zelfs de fiscus onder curatele
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de ‘financiële besluitvorming’ van de fiscus onder curatele gesteld. Door de dure reorganisatie en vertrekregeling zijn er verkeerde beslissingen gemaakt. Om de zelfstandige cultuur van de Belastingdienst te verbreken, wordt ook het bestuursmodel veranderd en zal het onder het toezicht van het Ministerie van Financiën terecht komen. Er wordt een commissie voor de besluitvorming van de Belastingdienst opgesteld, die in november met aanbevelingen zal komen.

Door: Anush Davtjan

Bronnen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/02/trump-betaalde-achttien-jaar-nauwelijks-inkomstenbelasting-a1524423
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/07/belasting-ontwijken-is-slim-zegt-de-man-die-wil-regeren-4642357-a1525569
http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/aangenomen-moties-wet-dba.120763.lynkx
http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/meldpunt-dba-geopend.121449.lynkx  
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/20/minder-marlboro-verkocht-meer-winst-4905550-a1527538  
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/10/woz-waarde-informatie-over-woz-waarde-woningen-onduidelijk-ondanks-loket-per-1-oktober-4760915-a1525907
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/10/belastingen-oranjes-gecompenseerd-ondanks-gevoelens-van-onbehagen-4763970-a1525885
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/11/drie-vragen-over-de-belasting-deal-van-de-koning-4774981-a1526000
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/14/rutte-koning-weet-niets-van-compensatieregeling-a1526643
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/14/belastingkorting-rutte-koning-en-moeder-weten-niks-van-afspraak-met-fiscus-4825860-a1526759
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/26/rutte-geen-bewijs-voor-compensatie-koningshuis-a1528533
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/27/rutte-tornt-niet-aan-kosten-van-koning-5016542-a1528760
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/fiscus-komt-onder-curatele-4794621-a1526280  
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/verscherpt-toezicht-op-fiscus-4788412-2-a1526177

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/financien-belastingdienst-onder-curatele-gesteld.121020.lynkx
No Comments Yet

Comments are closed