Fiscaal Nieuws

De Mediacommissie is weer terug met de maandelijkse updates van het fiscale nieuws! Hieronder volgen de opmerkelijkste ontwikkelingen binnen de fiscale wereld van de afgelopen maanden.

 

Juistheid van de gegevens

Recentelijk kwam bij de Rechtbank Noord-Holland ter discussie te staan of de inspecteur voor het vaststellen van een aanslag in beginsel mag uitgaan van de juistheid van de gegevens die een belastingplichtige in zijn aangifte heeft vermeld. De uitspraak van de rechtbank was dat de inspecteur inderdaad van de juistheid mag uitgaan, tenzij hij redelijkerwijs aan deze gegevens behoort te twijfelen.

 

Belastingstelsel te ingewikkeld?

Volgens Bartjan Zoetmulder, de voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, is het huidige belastingstelsel te ingewikkeld. Hij stelt dat zelfs belastingadviseurs af en toe niet meer weten hoe zij hun klanten moeten helpen. Verder heeft hij ook kritiek op de Belastingtelefoon. Je krijgt namelijk vaak een callcenter aan de lijn, die het antwoord op de vraag vaak niet weet. Begin 2019 komt de staatssecretaris met een plan voor de vereenvoudiging en aanpassing van het belastingstelsel.

 

Uitkering aan nabestaanden MH17 belast

Ondanks dat het ongeval met de MH17 tragisch en uitzonderlijk was, behandelt de belastingdienst de verzekeringsuitkering aan nabestaanden van slachtoffers van de MH17 ramp op reguliere wijze. De nabestaanden moeten loonbelasting betalen over de verzekeringsuitkering van een overleden dierbare. Aangezien de verzekering onderdeel is van het arbeidscontract, wordt ook de uitkering als loon aangemerkt. Volgens de rechter in Arnhem is dit terecht, en dus zal er gewoon loonbelasting op de uitkering ingehouden moeten worden.

 

Je autobelasting niet betalen? Think twice!

Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijg je een ondoorzichtig scherm op je voorruit geplakt, wanneer je niet aan je belasting- en betalingsverplichtingen voldoet. Het scherm zal ertoe leiden dat er geen zicht meer is in de auto en rijden onverantwoord is. Wanneer er toch met de auto gereden wordt, zal er een alarm afgaan en wordt er een GPS-signaal naar de belastingdienst gestuurd.

 

Beveiliging persoonsgegevens bij belastingdienst niet op orde

Uit een brief van directeur-generaal Uijlenbroek van de Belastingdienst aan de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de Belastingdienst zich niet compleet aan de wet houdt wat betreft databeveiliging. Zo kunnen medewerkers data op een usb-stick opslaan, ook al is dat verboden. Dit brengt persoonlijke gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst in gevaar. Naar aanleiding van de brief gaat de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek met de Belastingdienst. Staatssecretaris Snel kan zich niet in de kritiek vinden. Volgens hem werd de indruk gewekt dat de gehele gegevensbeveiliging niet op orde is, hetgeen volgens hem niet het geval is. Er was slechts een probleem met het loggen van het gebruik van de gegevens. Ondertussen zijn er maatregelen getroffen, waarmee het risico van een datalek wordt verkleind.

 

Behouden pleegouders hun belastingvrijstelling van hun vergoedingen?

Het kabinet vindt het belangrijk dat er genoeg pleegouders worden geworven en wil zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk pleegouder kan worden, ongeacht de financiële situatie. Om dit te realiseren geldt er vanaf 1 januari 2019 een wettelijke belastingvrijstelling van de verpleegvergoedingen, ongeacht het aantal pleegkinderen dat de pleegouders opvangen. Vroeger gold deze vrijstelling ook al. Toen gold de vrijstelling echter alleen bij opvang van drie of minder pleegkinderen.

 

150 kilometercriterium geldt niet voor arbeidsovereenkomsten gesloten vóór 2012

Werknemers die vanuit een ander land in Nederland komen werken, worden extraterritoriale werknemers genoemd. Zodra extraterritoriale werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen, komen zij in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling. De werkgever mag dan 30% van het loon belastingvrij verstrekken. Sinds 1 januari 2012 is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor toepassing van de 30%-regeling dat de werknemer in meer dan tweederde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling woonachtig moet zijn op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens (het zogeheten 150 kilometercriterium). Tot op heden was onduidelijk of het 150 kilometercriterium ook van toepassing is op arbeidsovereenkomsten gesloten voor 1 januari 2012. Op 30 november 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het 150 kilometercriterium niet geldt voor werknemers die al vóór 2012 ten tijde van de totstandkoming van hun arbeidsovereenkomst voldeden aan de op dat moment geldende voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling.

 

Bronnen

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/moest-de-inspecteur-twijfelen-over-de-ingediende.156391.lynkx

https://www.nu.nl/geldzaken/5589335/belastingadviseurs-belastingstelsel-veel-ingewikkeld.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/12/nabestaanden-mh17-slachtoffer-moeten-belasting-betalen-over-verzekeringsuitkering-a2417758

http://3vbelastingadviseurs.nl/nieuws/480-ongewone-maatregel-belastingdienst-op-bonaire

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/beveiliging-persoonsgegevens-belastingdienst-nog.156050.lynkx

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/snel-ontkent-grote-problemen-met-beveiliging.158249.lynkx

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/08/pleegouders-houden-belastingvrijstelling-van-hun-vergoedingen

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/hr-afstandscriterium-30-regeling-niet-van.159041.lynkx

No Comments Yet

Comments are closed