Fiscale veranderingen per 1 januari 2019

Iedereen heeft er vast wel iets over gehoord op het nieuws, of misschien ben je het zelf al tegengekomen. Tripjes naar de supermarkt zijn iets duurder geworden, maar dat is niet het enige wat is veranderd in ons belastingland. Naast de omzetbelasting zijn er ook diverse veranderingen bij de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Natuurlijk zullen we niet alle veranderingen kunnen bespreken (lees: het belastingplan bestaat uit 23 pagina’s, als we dit allemaal gaan vermelden wordt dit een behoorlijk saai en lang stuk), maar hieronder zullen enkele veranderingen volgen.

Omzetbelasting

Op de meeste goederen en diensten wordt 21 procent btw geheven. Echter op bepaalde goederen, zoals bijvoorbeeld water, boeken en voedingsmiddelen is een lager btw-tarief van toepassing. Dit lagere tarief is per 1 januari 2019 gestegen van 6 naar 9 procent. Een lichtpuntje is wel dat e-books nu ook onder het lage tarief vallen, waardoor hierover geen 21 procent meer, maar 9 procent btw over betaald hoeft te worden.

Voor de rokende inwoners van Nederland zal het leven nog een stuk duurder worden: de accijns op tabak wordt verhoogd. Een pakje met 20 stuks sigaretten wordt gemiddeld zo’n 6 cent duurder. Deze accijnsverhoging gaat ook na 2019 verder.

Tanken wordt ook wat duurder. De overheid verhoogt namelijk per 01-01-2019 ook de accijns op benzine, diesel en LPG. De prijs van een gemiddelde tank gaat hierdoor met ongeveer 10 tot 45 cent omhoog. De hoogte van de accijns is inmiddels zo hoog dat de prijs van benzine bijna voor de helft uit accijns bestaat.

De alcoholaccijns wordt gelukkig niet verhoogd, wat betekent dat een avondje drinken gelukkig nog een beetje betaalbaar blijft.

Inkomstenbelasting

Op dit moment kent de inkomstenbelasting in box 1 (en de loonbelasting) een vier schijvenstelsel.  Per 1 januari 2021 wordt het stelsel met vier schijven vervangen door een stelsel met twee schijven. In 2019 is hier al een begin mee gemaakt, de staat is begonnen met het langzaam aanpassen van de inkomstenbelasting om het twee schijvenstelsel te realiseren. Dit houdt in dat het tarief in de eerste schijf van 36.55% naar 36.65% stijgt en de tarieven in de tweede en derde schijf dalen van 40.85% naar 38.10%. Het uiteindelijke doel is dat de inkomensbestanddelen die nu onder de eerste 3 schijven vallen in 2021 onder één schijf vallen met een tarief van 37.05%.

Naast deze verandering die voor iedereen in de inkomstenbelasting geldt, zijn er nog een heleboel specifieke regelingen veranderd. Denk hierbij aan belastingplichtigen met een eigen woning, een te onderhouden rijksmonument of belastingplichtigen die geld verdienen met (vrijwilligers)werk.

Indien je een eigen woning hebt met geen of een kleine eigenwoningschuld gaat de inkomstenbelasting wel beetje bij beetje stijgen. Vanaf 1 januari 2019 wordt de regeling ‘Aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld’ (ook de wet Hillen genoemd) in 30 jaar geleidelijk afgebouwd. Indien het eigenwoningforfait hoger is dan aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek, is er recht op de aftrek vanwege geen of kleine eigenwoningschuld. Deze besloeg sinds 2005 100% van het verschil, maar zal in 2019 slechts 97.67% beslaan en de komende 30 jaar steeds verder dalen tot het volledige eigenwoningforfait overblijft.

Ook belastingplichtigen die een rijksmonument onderhouden zullen niet zo blij zijn met alle veranderingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2019. Zij mogen namelijk de onderhoudskosten niet meer aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting. Om hen toch deels tegemoet te komen, zijn er wel diverse subsidies met betrekking tot het rijksmonument, zoals de subsidieregeling voor instandhouding rijksmonument en de provinciale subsidie voor restauratie. Eerstgenoemde telt niet voor rijksmonumenten die een woonhuis zijn.

Voor de belastingplichtigen die (vrijwilligers)werk doen is er wel positief nieuws!

In 2019 gaat de arbeidskorting omhoog, dit zorgt ervoor dat werken meer loont. Dit is echter niet voor iedereen zo, mensen met een bovenmodaal inkomen krijgen te maken met een steile afbouw van de korting, waardoor ze meer inkomstenbelasting gaan betalen dan in 2018. De maximale arbeidskorting stijgt in 2019 met € 150 tot € 3399. De verhoging van de arbeidskorting is vooral bedoeld om mensen naar de arbeidsmarkt te lokken en het hebben van een (betaalde) baan te belonen. Voor degenen die vrijwilligerswerk doen gaat de maximale vrijwilligersvergoeding met 200 euro omhoog, waardoor deze nu staat op maximaal 1700 euro. Vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers kunnen ontvangen wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zolang de ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden, hoeven de vrijwilligers de vergoedingen niet aan de belastingdienst door te geven.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs dalen.

Het reguliere tarief gaat van 25% naar 24,3% in 2019, 23,9% in 2020 en uiteindelijk 22,25% in 2021. Het verlaagde tarief voor winst tot en met € 200.000 gaat van 20% naar 19% in 2019, 17,5% in 2020 en uiteindelijk 16% in 2021.In samenhang met deze verlaging in de vennootschapsbelasting gaan de tarieven van box 2 van de inkomstenbelasting geleidelijk omhoog.

Waar in de inkomstenbelasting een aanpassing was met betrekking tot de eigen woning, verandert er in de vennootschapsbelasting iets voor gebouwen in eigen gebruik. Deze kunnen vanaf 2019 namelijk nog maar worden afgeschreven tot maximaal 100% van de WOZ -waarde, waar dit voorheen 50% was. Er zal dus minder afgeschreven kunnen worden op de gebouwen.  Deze regeling geldt ook voor gebouwen die worden verhuurd aan derden. De regeling werkt niet met terugwerkende kracht, dus indien de boekwaarde lager is dan de WOZ-waarde, hoeft de waarde niet opgehoogd te worden.

Ook zijn diverse gehanteerde termijnen in de vennootschapsbelasting veranderd.

De voorwaartse verliesverrekeningstermijn daalt van negen naar zes jaar. Dit geldt voor verliezen vanaf 2019. Eerdere verliezen blijven wel nog negen jaar verrekenbaar. Voor Nederlandse belastingplichtigen die vermogensbestanddelen of de vestigingsplaats overbrengt naar een ander land, wordt het termijn om de zogeheten ‘Exitheffing’ af te lossen verkort naar vijf jaar. Voorheen was dit 10 jaar. De exitheffing is ter voorkoming van het mislopen van Nederlands belastinggeld. Een vennootschap moet hierbij belasting betalen over vermogenswinsten.

Een verandering die ook grote impact kan hebben op vennootschappen is de earningsstrippingsregeling. Dit is een maatregel waardoor overtollige rentelasten slechts aftrekbaar zijn tot 30% van de winst voor belasting, met een maximum van €1.000.000. Niet aftrekbare rentelasten kunnen wel in latere jaren tot aftrek leiden, als daarvoor in dat jaar wel nog ruimte is.

 

Bronnen:

https://www.drv.nl/belastingadvies/artikelen/btw-wetgeving-op-vouchers-verandert-op-1-januari-2019/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie/fiscale-informatie-2019/veranderingen-2019/aftrek-geen-of-kleine-woningschuld-afgebouwd

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie/fiscale-informatie-2019/veranderingen-2019/afschaffen-monumentenaftrek

https://www.sra.nl/NieuwsById?id=637FFC2641D841828CE5C05F9F3F6846

https://financieel.infonu.nl/belasting/190337-arbeidskorting-2019-omhoog.html

https://www.blikopnieuws.nl/nieuws/269797/accijnsverhoging-brandstof-verdubbelt-in-2019.html

http://www.wijnplein.nl/alcoholaccijns-niet-verhoogd-wel-aanpak-stuntaanbiedingen/

https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding-gaat-omhoog-1-januari-2019

https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies

https://meijburg.nl/nieuws/belastingplan-2019-vennootschapsbelasting

https://www.belastingtips.nl/kennisbank/fiscaaladvies_dossier/emigratie/exitheffing_bedrijven/

No Comments Yet

Comments are closed