Het fiscaal journaal van mei 2018

Update belastingverdragen                                                                                                           Op 9 mei heeft Nederland met Denemarken een wijzigingsprotocol inzake de heffingsbevoegdheid over pensioenen getekend. Momenteel mogen pensioenen op basis van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting slechts worden belast in de woonstaat van de belastingplichtige. De wijziging maakt het voor de staat van waaruit de pensioenen afkomstig zijn eveneens mogelijk om te heffen. Tevens zal vanaf 2019 het belastingverdrag tussen Algerije en Nederland van kracht worden.

De ‘nieuwe’ Belastingdienst                                                                                                              De reorganisatie bij de Belastingdienst verloopt stroever dan verwacht. De Belastingdienst is begonnen met de grootschalige modernisering in 2014 en zal waarschijnlijk nog vele jaren duren. Dit komt mede door het vertrek van 5500 hoogopgeleide ambtenaren die nodig zijn voor de hervorming. Om tijdig voldoende vervangers aan te trekken zal staatssecretaris Snel €100 mln uit het budget voor de modernisering halen.

Geen uniform btw-tarief voor grote ondernemingen?                                                              De meerderheid van de Tweede Kamer betwijfelt of het voorstel van de Europese Commissie (EC) om een uniform omzetbelastingtarief in te voeren voor grote ondernemingen, beter zal zijn dan een nationale aanpak. In maart stelde de EC voor om grote ondernemingen uniform te onderwerpen aan 3% omzetbelasting ter wille van de draagkracht. Indien een derde van de nationale parlementen van de EU-lidstaten negatief staan tegenover het voorstel van de EC, zal het voorstel heroverwogen moeten worden.

Verhoging minimumloon                                                                                                                 Het wettelijke minimumloon zal per 1 juli 2018 met 1,03% stijgen naar €1.594,20 per maand. Evenredig met deze toename zal ook het maximumdagloon met hetzelfde percentage stijgen naar €211,42. Het maximumdagloon is onder andere relevant voor het bepalen van aanvullende uitkeringen door de werkgever, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof. Het maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen, blijft heel 2018 €210,05 per dag bedragen.

Update belastingverdragen

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/nieuwe-belastingverdragen-denemarken-en-algerije.147996.lynkx

De ‘nieuwe’ Belastingdienst

https://www.nextens.nl/economie-en-politiek/oppositie-wil-meer-toezicht-op-reorganisatie-belastingdienst/

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/snel-grijpt-in-bij-reorganisatie-belastingdienst.147168.lynkx

Geen uniform btw-tarief voor grote ondernemingen?

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/tweede-kamer-wil-geen-europese-belasting-voor.148046.lynkx

Verhoging minimumloon

https://www.rendement.nl/nieuws/id21223-nieuw-maximumdagloon-in-rekenregels-per-1-juli-2018.html

 

Door: Ruby Doeleman en Neslihan Inci

No Comments Yet

Comments are closed