Het fiscale nieuws van april 2016

Terwijl iedereen druk bezig was met de feestdagen, heeft De Aanslagcommissie uiteraard niet stil gezeten. Wij hebben ons weer bezig gehouden met het fiscale nieuws van de afgelopen maand. De maand april is een hectische maand geweest. De schandalen rondom de Panama Papers hebben de headlines gehaald in het nieuws. Het is dan ook geen verrassing dat wij hiermee gaan beginnen!

 

De Panama Papers

Documenten uit de interne administratie van juridisch advieskantoor Mossack Fonseca & Co, gevestigd op Panama, zijn gelekt. Dit advieskantoor zet vennootschappen op belastingparadijzen op voor hun klanten. Deze offshorebedrijven zijn legaal en kunnen nodig zijn voor de internationale handel of om internationale investeringen mogelijk te maken. Het probleem is echter dat deze paradijzen weinig tot geen gegevens openbaar maken over de eigenaren van deze bedrijven. Conclusie: ideale plek voor het ontduiken van belasting of andere illegale praktijken. Door het lekken van de administratie kon er nu wel door journalisten achterhaald worden wie er achter deze ondernemingen zat.

http://fd.nl/economie-politiek/1145767/wat-zijn-de-panama-papers

 

De wachtrijgegevens van de BelastingTelefoon zijn vrijgegeven

De snelste manier om een medewerker van de BelastingTelefoon te spreken is om op donderdagochtend te bellen tussen 8.30 en 9.00 uur. Aan het einde van de middag daarentegen zal de wachtrij het langste zijn en zal je even moeten wachten voordat je een medewerker te spreken krijgt.

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/belastingtelefoon-het-beste-te-bereiken-op.114447.lynkx

 

Schulden van de dga belastingvrij afboeken

Directeuren-grootaandeelhouders maken kosten op naam van de bv, die te boek staan als rekening-courantschuld. Deze schulden kunnen echter tot zulke bedragen oplopen dat de dga ze niet meer terug kan betalen. De normale manier van aflossen zal belast worden, hieronder valt onder andere het verhogen van het loon van de dga of het uitkeren van dividend. Er is ook een andere manier bedacht om de schuld belastingvrij (vrij van dividendbelasting en/of loon- en inkomstenbelasting) af te boeken. Deze manier houdt in het wegstrepen van de rekening-courantschuld ten laste van de winstreserve of ten laste van bijvoorbeeld een pensioenverplichting. De feiten en omstandigheden van het geval zullen de doorslag moeten geven of deze manier toegepast kan worden.

http://fd.nl/beurs/1146723/schulden-belastingvrij-afboeken-kansrijk-of-kansloos

 

Uitloop van medewerkers van de Belastingdienst

De vrijwillige vertrekregeling van de Belastingdienst is zo aantrekkelijk dat de uitstroom van medewerkers te groot zal worden. Het was de bedoeling om 5000 medewerkers in delen te laten uitstromen tot 2023, maar het aantal geïnteresseerden is op het moment 4200. Het bestuur van de Belastingdienst laat weten zich nog geen zorgen te maken.

http://fd.nl/economie-politiek/1148057/vertrekregeling-belastingdienst-te-populair

 

Het aantal ‘inkeerders’ droogt op

In de tweede helft van vorig jaar is het aantal burgers die vrijwillig aangifte doen over verzwegen inkomsten en vermogen in het buitenland afgenomen. In de afgelopen periode liep de hoogte van de boete ook op. Tussen september 2013 en juli 2014 was er geen risico op een boete bij inkeerders, terwijl in de twaalf maanden erna er een boete gold van 30%. Deze boete was sinds 1 juli 2015 verdubbeld naar 60% en zal vanaf 1 juli aanstaande opnieuw verdubbeld worden tot 120%.

http://fd.nl/economie-politiek/1148708/belastingdienst-ziet-aantal-inkeerders-opdrogen

 

Europese voorstellen voor aanpak tussenpersonen

Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën bereidt de Europese commissie nieuwe voorstellen voor om tussenpersonen aan te pakken die belastingontduiking mogelijk maken. De staatssecretaris kent de plannen nog niet maar zegt dat de kans groot is dat de voorstellen gaan over de rol van intermediairs. Bij die bemiddeling wordt vaak gewezen naar trustkantoren, die in de Panama Papers een voorname rol spelen.

http://fd.nl/economie-politiek/1148871/wiebes-europese-actie-tegen-intermediairs-belastingontduiking

 

EU-landen willen brievenbusfirma’s aanpakken

Alle EU-landen willen meedoen aan een proef, waarbij ze gegevens willen uitwisselen over de echte eigenaar van een brievenbusfirma. Dit is naar aanleiding van de Panama Papers, waar door de bedrijfsconstructies geprobeerd werd te verhullen wie er achter de onderneming schuilt. Dit willen de landen vormgeven door een bestaande richtlijn aan te passen die in het leven was geroepen om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

http://fd.nl/economie-politiek/1149194/eu-schaart-zich-achter-aanpak-brievenbusfirma-s

 

Door: Caja Huisman

No Comments Yet

Comments are closed