Het fiscale nieuws van april 2017

Wat heeft de maand april ons gebracht? Lees het hieronder!

American Express moet fiscus helpen

Dit heeft een rechtbank in Texas (Amerika) afgelopen maand besloten. De uitspraak kwam in navolging op een aanvraag van de Nederlandse Belastingdienst om inzicht te geven in de creditcardgegevens van Nederlandse creditcardhouders bij de Amerikaanse bank. Het verzoek bij de rechtbank komt vanuit het Nederlandse Payment Card Project, welke gericht is op het verwerven van informatie van Nederlandse debet- en creditcardhouders bij buitenlandse banken. Door inzicht in de gegevens van de bank kan de fiscus makkelijker bepalen wie er wel of geen belastingen in Nederland heeft betaald. Bij het desbetreffende onderzoek, waarvoor dus toestemming is gegeven voor inzicht in de gegevens, gaat het om de gegevens van Nederlanders die tussen 2009 en 2016 een American Express-kaart hadden.  De reden dat de rechter heeft besloten om dit toe te laten, is een verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten waarin staat dat beide landen elkaar zullen helpen als het gaat om onderzoek naar belastingontduikers.

 

Fiscus stuurt brieven naar klanten Credit Suisse

Het onderwerp belastingontduiking voert een bovenliggende toon in het fiscale nieuws van april. Naast de hierboven genoemde overwinning in de strijd tegen belastingontduiking, heeft de fiscus afgelopen maand ook nog eens brieven geschreven naar spaarders van Credit Suisse. Volgens de Nederlandse overheid zou het gaan om 650 brieven, onder andere naar verdachte zwartspaarders. In de brieven vraagt de fiscus om openbaring van het vermogen van de klanten bij de Zwitserse bank, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. Veel van de belastingontduikers waarnaar de brieven zijn gestuurd, komen bovendien niet meer in aanmerking voor de verlaagde boete van 120 procent indien er sprake is van verborgen vermogen. Wel wordt er rekening gehouden met de hoogte van de boete als zij zich vrijwillig melden.

 

De Belastingdienst heeft eigen norm niet gehaald

De Belastingdienst heeft voor zichzelf als norm gesteld om 845.000 tot 1 miljoen aangiften inkomstenbelasting (IB) te controleren. Deze norm is vorig jaar niet gehaald door de Belastingdienst. Vorig jaar zijn namelijk slechts 839.000 van de ruim 11 miljoen aangiften gecontroleerd. In 2015 zijn meer dan 1 miljoen IB aangiften gecontroleerd. Volgens de Belastingdienst is het verleggen van de focus naar ‘posten met een groot fiscaal belang en risico’ de oorzaak van de daling in het aantal controles, gezien dat een tijdrovende klus was. Voorts stelt de Belastingdienst dat ten minste 30.750 boekenonderzoeken bij ondernemingen noodzakelijk zijn. Ook die norm is vorig jaar niet gehaald: er zijn toen minder dan 28.000 boekenonderzoeken uitgevoerd. De norm voor de controles van de vennootschapsbelasting is vorig jaar wel gehaald. Met het oog op de navorderingstermijn van vijf jaar – op grond van artikel 16, derde lid van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) – heeft de Belastingdienst nog wat tijd om de achterstand in te halen. Ingeval van grensoverschrijdende situaties is die navorderingstermijn zelfs twaalf jaar, op grond van artikel 16, vierde lid van de AWR. Conclusie: de Belastingdienst heeft nog wat tijd om de boel recht te trekken. De vraag is of dat gaat lukken met de huidige capaciteit, na de problematische reorganisatie van vorig jaar.

 

Afname rulings

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft op Goede Vrijdag antwoorden op Kamervragen naar de Tweede Kamer gestuurd, waaruit blijkt dat de Belastingdienst in 2016 minder ‘rulings’ overeen gekomen is met bedrijven dan voorgaande jaren. De zogeheten ‘tax rulings’ zijn al enige tijd omstreden, onder meer door zaken met multinationals als Starbucks (Nederland), Apple (Ierland) en McDonald’s (Luxemburg). Een tax ruling is een belastingafspraak tussen de fiscus en een belastingplichtige, om laatstgenoemde vooraf zekerheid te geven omtrent haar fiscale positie. In 2015 sloot de Belastingdienst 642 rulings met bedrijven, volgens de cijfers van de minister. In 2016 was dat aantal afgenomen met meer dan 16%, namelijk 539 rulings. Volgens Wiebes zijn rulings voor zowel de fiscus als de belastingplichtige voordelig. De fiscus zou dankzij de rulings efficiënter en beter toezicht kunnen uitoefenen en de belastingplichtige kan van te voren beter inschatten hoe hoog de rekening is die hij gepresenteerd zal krijgen. Wiebes is dan ook een voorstander van rulings. Critici beschouwen rulings echter als een hulpmiddel om belasting te ontwijken. Onder internationale druk heeft Nederland zich ertoe verbonden de afgesloten rulings met onder meer de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en binnen de Europese Unie te gaan uitwisselen. Meer transparantie en onderlinge samenwerking zou tot minder kritiek kunnen leiden en een voorspoedige internationale samenwerking. Conclusie: het aantal overeengekomen rulings met de Nederlandse fiscus daalt onder internationale druk. De vraag is of hiermee het Nederlandse fiscale klimaat gunstig genoeg blijft voor internationale concerns om zich te vestigen.

 

Belastingplannen president Trump

Op 26 april jl. zijn de grote lijnen van de belastingplannen van de Amerikaanse president Donald Trump bekend gemaakt. Als het aan Trump ligt, is de erfbelasting op landgoederen binnenkort verleden tijd. Verder zal het tarief voor de vennootschapsbelasting worden verlaagd van 35% naar 15%, met het oog op het bevorderen van de economische groei van de Verenigde Staten (VS). Daarnaast volgt uit de plannen dat het aantal belastingschijven voor huishoudens wordt gereduceerd van zeven naar drie schijven. De voorgestelde belastingplannen moeten het Congres nog passeren, wat naar verwachting niet zonder slag of stoot zal gaan. Sommige Republikeinen vrezen dat de inkomsten voor de staatskas van de VS drastisch zullen afnemen, met een exorbitante toename van de staatsschuld tot gevolg. De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin lijkt echter bijzonder positief. Mnuchin zei namelijk een week voorafgaand aan de bekendmaking van de belastingplannen nog dat hij verwacht dat de plannen voor het einde van 2017 langs het Congres geloodst zullen zijn. Bovendien vermoedt Mnuchin dat de belastingplannen binnen een decennium 2.000 miljard US dollar zullen opleveren voor de Amerikaanse economie. Conclusie: president Trump heeft wilde plannen om het fiscale systeem van de VS aan te passen, maar het is nog de vraag of die plannen het Congres zullen passeren en zo ja, wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor de (wereld)economie. To be continued…

Door: Giulia Pichel en Mike Hagendoorn

 

Bronvermelding

– ‘Belastingdienst controleert te weinig aangiften’, Ulko Jonker, het FD (25 april 2017)
https://fd.nl/economie-politiek/1199597/belastingdienst-controleert-te-weinig-aangiften

– Miljoenennota 2016

– ‘Belastingdienst sloot ruim vijfhonderd rulings met bedrijven’, redactie het FD  (15 april 2017)
https://fd.nl/economie-politiek/1197767/belastingdienst-sloot-ruim-vijfhonderd-rulings-met-bedrijven
– ‘Starbucks blijft weinig belasting betalen in Nederland’, Laurens Berentsen, het FD (1 juli 2016)
https://fd.nl/economie-politiek/1158378/starbucks-blijft-weinig-belasting-betalen-in-nederland

– ‘McDonald’s riskeert naheffing van bijna € 500 mln’, Manon Stravens, het FD (9 september 2016)
https://fd.nl/economie-politiek/1168008/mcdonalds-riskeert-een-naheffing-van-bijna-500-mln
‘Ierland wil die 13 miljard van Apple niet’, Melle Garschagen, het NRC Handelsblad (20 december 2016)
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/20/ierland-wil-die-13-miljard-van-apple-niet-5859490-a1537463

– ‘Trump wil fikse belastingverlaging voor bedrijven’, Guus Ritsen, het NRC Handelsblad (26 april 2017, 20:42 uur)
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/26/trump-wil-fikse-belastingverlaging-voor-bedrijven-a1556200
– ‘Trump presenteert komende week majeur belastingplan’, Marcel de Boer, het FD (22 april 2017)
https://fd.nl/economie-politiek/1198895/trump-presenteert-komende-week-majeur-belastingplan

No Comments Yet

Comments are closed