Het fiscale nieuws van februari 2017

Benieuwd naar de fouten die gemaakt worden door de Belastingdienst? Of geïnteresseerd in welke bedrijven de beste prestaties leveren? Lees dan vooral verder!

Beveiligingslek Belastingdienst

De Belastingdienst heeft persoonlijke gegevens van miljoenen belastingbetalers onvoldoende beveiligd. Dit is gebleken uit een onderzoek van Zembla die in het bezit zijn gekomen van vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst.

In maart 2015 waren er reeds waarschuwingen binnengekomen bij de Belastingdienst over de lek. De Belastingdienst was dus op de hoogte, maar heeft geen maatregelen genomen om dit te verhelpen. Zodoende hebben zij niet voldaan aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is goed mogelijk dat bepaalde gegevens gestolen zijn. Het is nog niet duidelijk of dit lek inmiddels is verholpen, we wachten in spanning af op het vervolg.

Belastingdienst voert minder controles uit op bedrijven

De belastingaangiften van grote bedrijven worden minder gecontroleerd. Van bijna een kwart van de grote bedrijven wordt dit niet actief meer gedaan, waarmee de Belastingdienst tijd wil besparen. Er blijkt echter helemaal geen tijd hiermee bespaard te worden volgens onderzoek van Investico. De Belastingdienst heeft sinds 2005 een andere manier van controleren ingevoerd, namelijk ‘horizontaal toezicht’. Dit houdt in dat bedrijven die hun administratie op orde hebben, minder worden gecontroleerd. Veel fiscalisten denken echter dat door deze invoering de overheid belastingopbrengsten is misgelopen. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat bedrijven het vertrouwen van de Belastingdienst misbruiken.

Familiebedrijven presteren beter dan andere ondernemingen

Familiebedrijven presteren over het algemeen beter dan andere ondernemingen. De rentabiliteit van familiebedrijven ligt gemiddeld hoger en ook is de waarde van de onderneming gemiddeld zeven procent hoger. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre For Family Business (ECFB) in een gezamenlijke publicatie met BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank over het proces van waardenoverdracht binnen familiebedrijven.

De redenen dat familiebedrijven beter presteren zijn volgens dit onderzoek dat de normen en waarden van familiebedrijven leiden tot een duidelijkere identiteit, meer vertrouwen van leveranciers en een hogere loyaliteit. Ingrediënten voor betere prestaties dus!

Verhuur van studentenkamers belast in box 3

De verhuur van studentenkamers is op zichzelf niet meer dan normaal actief vermogensbeheer. Het Hof heeft besloten dat de opbrengst van de verhuur van deze kamers in box 3 wordt belast. De belastinginspecteur was van mening dat er sprake was van winst uit onderneming en anders wel resultaat uit overige werkzaamheden.

Volgens het Hof heeft de inspecteur dit echter onvoldoende aannemelijk gemaakt. Vaste jurisprudentie zegt dat bij verhuur van onroerende zaken voor de afbakening tussen vermogensbeheer en de bron winst uit onderneming de volgende maatstaf geldt: ‘Het geheel van de door een belastingplichtige persoonlijk ter zake van de verhuur verrichte arbeid en het door hem daarmee behaalde rendement omvat, gelet op aard en omvang van de ter zake van de kamerverhuur verrichte werkzaamheden meer dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is.’

De activiteiten die belanghebbende had verricht (onder meer huurcontracten opstellen, innen van huur en het voeren van administratie), zijn echter bij kamerverhuur gericht op het verkrijgen van de (normale) huur. Deze activiteiten leiden, zonder nadere toelichting, niet tot een extra aan de werkzaamheden toe te rekenen rendement. Bovendien waren de door belanghebbende verrichte werkzaamheden uitbesteed aan een externe beheerder aan wie een gering bedrag was betaald.

Hoge Raad mag kentekengegevens niet gebruiken

De Belastingdienst heeft jarenlang van miljoenen Nederlanders foto’s langs de snelweg gemaakt. Deze foto’s gebruikten zij voornamelijk voor de rittenregistratie om te kijken of de kentekenhouder meer of minder dan 500 kilometers privé heeft gereden met een auto van de zaak. Door deze beelden kon de Belastingdienst precies zien waar deze automobilisten zich bevonden en waar zij heen gingen. De Hoge Raad heeft dit nu echter verboden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het maken van deze foto’s een schending is van art. 8 EVRM. Ook is geoordeeld dat er geen goede reden is om deze schending te legitimeren.

Door: Ruud van Bommel

No Comments Yet

Comments are closed