Het fiscale nieuws van januari 2017

Wat heeft de eerste maand van het nieuwe jaar ons gebracht? Lees het hieronder!

Gemeenschappelijke EU-winstbelasting heeft nog kans van slagen

In oktober 2016 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat zij een gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting wenselijk achten. Dit houdt in dat een multinational belasting zal moeten afdragen in het land waar het hoofdkantoor gevestigd is. Deze lidstaat zal de belastinginkomsten vervolgens moeten verdelen over alle lidstaten waar het bedrijf actief is.

Het voorstel van eurocommissaris Pierre Moscovici werd echter bekritiseerd en zes landen, waaronder Nederland, tekenden bezwaar aan. Op 10 januari is bekend gemaakt dat er zeven stemmen tekort kwamen om tot een heroverweging van het voorstel te komen.

De gemeenschappelijke grondslag zou dus een feit kunnen worden, echter kunnen de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie tijdens het bespreken van het voorstel wel nog een veto uitspreken.

Nieuwe directeur-generaal bij de Belastingdienst

Eerder deze maand werd bekend dat voormalig directeur-generaal van de Belastingdienst, Hans Leijtens, zijn ontslag aanbood en zijn functie per direct had opgezegd. Leijtens vond zichzelf ‘niet langer de aangewezen persoon om de Belastingdienst te leiden’. Hij had de reorganisatie in goede banen moeten lijden, maar dit pakte anders uit.

Sinds 23 januari 2017 heeft de Belastingdienst een nieuwe directeur-generaal. Deze functie zal vervuld gaan worden door dr. Jaap Uijlenbroek. Dr. Uijlenbroek heeft voor zijn aantreden bij de Belastingdienst al verscheidene functies bij het Rijk bekleed. Zo is hij directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest en heeft hij zich meerdere malen directeur mogen noemen bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Staatssecretaris pakt ontduiking strenger aan

De staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft op 17 januari jongstleden een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij schrijft belastingontduiking strenger te willen aanpakken. Het aankomende jaar zal hij adviserende wetsvoorstellen gaan maken met daarin een aantal voorgestelde maatregelen.

Een van deze voorstellen is het openbaar maken van vergrijpboetes. Volgens Wiebes valt het adviseren over en implementeren van fiscale constructies die niet door de beugel kunnen, niet te accepteren. Door de bekendmaking van boetes die hiervoor gegeven zijn, zouden adviseurs die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, aangepakt worden. Daarnaast zal het als afschrikmiddel dienen te werken.

Een ander voorstel is het afschaffen van de inkeerregeling. Personen die opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan en dit na twee jaar inkeren, krijgen sinds 1 juli 2016 al een boete van 120 procent. Wiebes wenst dat ook personen die de aangifte binnen twee jaar inkeren een boete krijgen van 120 procent.

Anderen voorstellen zijn te raadplegen op https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/01/17/aanpak-van-belastingontduiking/aanpak-van-belastingontduiking.pdf.

Dijsselbloem: verhoog de vennootschapsbelasting

Nadat minister Dijsselbloem eerder zei dat hij vindt dat de vennootschapsbelasting verlaagd moet worden, wenst hij nu het tegenovergestelde. Hij vindt dat het belastingsysteem niet rechtvaardig is als het aankomt op de belastingverplichtingen van werkenden en die van multinationals. Werkenden betalen steeds meer belasting, terwijl multinationals juist voordelen worden geboden waardoor zij relatief minder belasting hoeven te voldoen.

De minister en de PvdA willen de belastingontwijking aanpakken door onder andere belastingverdragen te herzien en landen die niet meewerken aan het bestrijden van het probleem, op een zwarte lijst te plaatsen.

Onderzoeksrapport over Belastingdienst onheilspellend

In opdracht van het ministerie van Financiën is er een tijd geleden een commissie aangesteld om onderzoek te doen naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst. De aanleiding van het aanstellen van de Commissie onderzoek Belastingdienst was de vertrekregeling bij een reorganisatie, die 66 miljoen euro hoger uitviel dan geraamd.

Op 27 januari is het rapport gepubliceerd en de uitkomst is allesbehalve positief. Het stelt onder andere dat de organisatiestructuur binnen de Belastingdienst niet op orde is en dat hierdoor de continuïteit van belastinginning in de toekomst gevaar zou kunnen lopen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatsecretaris Wiebes dat hij de toenemende informele werkwijze binnen de Belastingdienst onvoldoende gecorrigeerd heeft. Mede hierdoor heeft hij laten weten 140 mensen te werven voor ‘bedrijf kritische functies’, ofwel die ervoor moeten zorgen dat het niet nog meer uit de hand loopt.

Door: Mike Hagendoorn

No Comments Yet

Comments are closed