Het fiscale nieuws van juni

De fiscaliteit is constant aan verandering onderhevig. Een fiscalist is dan ook nooit uitgeleerd. Wetten worden voortdurend veranderd en uitspraken van de rechterlijke macht zorgen soms voor nieuwe conclusies over de interpretatie van wetten. Fiscale kennis is voor onze leden natuurlijk nooit ongewenst! Ook deze maand heeft De Aanslag drie aardige fiscale nieuwtjes voor onze trouwe lezers.

 

Het lage btw-tarief in de bouw

Het lage btw-tarief op arbeid bij verbouwingen en onderhoudswerk is een goed voorbeeld van een fiscale maatregel waar je soms heel concreet mooie dingen mee kunt doen. Nu de maatregel ten einde dreigt te lopen terwijl de woningmarkt verbetert, zie je dat mensen nog snel onderhoudswerk laten doen. De regeling loopt af op de eerste dag van juli 2015. Er wordt gevreesd dat er dan een dip komt als er vijftien procent bovenop dit deel van de prijs gelegd moet worden. Aannemers, installateurs, bouwvakkers en aanpalende sectoren komen daardoor in de problemen. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat dankzij deze maatregel veel bouwbedrijven overeind zijn gebleven in de afgelopen twee jaar. Zo zijn er aantoonbaar veel banen behouden gebleven. Berekend is dat door het lage btw-tarief maar liefst zo’n 7.000 tot 8.000 banen behouden zijn. Dit banen-aspect gaf vorig jaar zomer de politieke doorslag bij verlenging van het lage btw-tarief. Ook gold toen (en geldt nog steeds) dat afschaffen van deze maatregel tot een fors verlies van banen zou leiden (met name bij het MKB).

Nu komt de bouw uit de crisis, maar nog niet zo snel. De bouw is een laat-cyclische sector en heeft stevig consumentenvertrouwen nodig. Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds 2007 weer positief volgens de CBS-statistieken. Wat cijfers betreft zien we dat het aantal bouwbanen stabiliseert. Na jaren van zware crisis is dat al heel mooi, maar van stijging is nog geen sprake. dus we zijn er nog niet. Daarom zien we heel graag dat het kabinet dat tijdelijk lage tarief structureel maakt. Tempo is gewenst, want in de huidige plannen gaat het huidige lage tarief op 1 juli over naar het hoge btw-tarief van 21 procent. Financiering voor verlenging is mogelijk vanuit de niet gebruikte gelden die het kabinet beschikbaar stelde voor beleid- en sectorplannen. Men is van mening dat het budget ingezet moet worden voor de lage btw, zodat meer banen worden geschept dan alle werkgelegenheid die met sectorplannen kunnen worden behouden. [1]

 

Parkeergeld betalen tijdens opladen van auto

Wie zijn elektrische auto oplaadt op een gemeentelijke parkeerplaats die hiervoor bestemd is, moet wel de verschuldigde parkeerbelasting betalen.  De eigenaar van een elektrische auto had zijn voertuig geparkeerd op een parkeerplaats in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, met als doel om zijn auto op te laden. De eigenaar van de auto had echter geen parkeergeld betaald, terwijl dit op die parkeerplaats wel verplicht was. De rechtbank Oost-Brabant sprak zich uit over de vraag of de heffingsambtenaar terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting had opgelegd. Dit was volgens de rechtbank wel het geval. Ook tijdens het opladen van de auto moet parkeergeld worden betaald. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft geen apart beleid voor auto’s die worden geparkeerd en  die tegelijkertijd gebruikmaken van de gelegenheid om de auto op te laden. Het ontbreken van een dergelijke vrijstelling is volgens de rechtbank niet in strijd met een algemeen rechtsbeginsel. De naheffingsaanslag is derhalve terecht opgelegd. [1]

 

VAR blijft geldig

De invoering van de ‘beschikking geen loonheffingen’ – de vervanging voor de ‘verklaring arbeidsrelatie’ of VAR – is in december 2014 uitgesteld. Ondertussen zijn FNW Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland, FNV en CNV Vakmensen, net als door VNO-NCW en MKB Nederland, met een alternatief voor BGL (beschikking geen loonheffingen) gekomen. Als dat alternatief wordt overgenomen, hebben straks zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de juistheid van de feiten en omstandigheden zoals ze aan de Belastingdienst zijn gepresenteerd. Zolang de knopen niet zijn doorgehakt, blijft de VAR over 2014 nog geldig voor 2015 zolang de opdrachtnemer hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden. In nieuwe gevallen geldt dat een nieuwe VAR aangevraagd moet worden. [2]

 

Door: Bilge Kucukali

 

Bronnen:

[1] http://www.taxence.nl/

[2] FiscAlert mei 2015

No Comments Yet

Comments are closed