Het fiscale nieuws van maart 2017

De maand maart is weer achter de rug en ook het fiscale nieuws is ons niet ontgaan. Benieuwd naar de hoogtepunten in het nieuws van maart? Lees dan onderstaand artikel!


Vraagtekens tijdens de aangifte

De thema’s die voor veel burgers de nodige vragen hebben opgeroepen sinds 1 maart zijn de aftrekposten en de eigen woning. Mag je nu wel of niet je studieboeken aanmerken als studiekosten? Welke zorgkosten mogen we nu aftrekken? Zo zijn er in totaal bij de Belastingdienst voor 454.651 vragen per telefoon en 3500 vragen via Twitter en Facebook binnengekomen. De aangifte inkomstenbelasting 2016 kan tot 1 mei 2017 worden ingediend. [1]

Overigens heeft de Consumentenbond de Belastingtelefoon in 2017 een score van een 5,3 gegeven. Het gebeurt wel eens dat medewerkers verkeerde antwoorden geven of niet goed doorvragen bij bepaalde vragen. Het advies van de Belastingdienst is dan ook om de website als informatiebron te gebruiken en niet als direct advies. Even nog extra in ‘de bundel’ kijken en je kan je eigen vragen misschien wel beter beantwoorden dan de Belastingtelefoon. [2]


Afschaffing precariobelasting op nutsbedrijven

De precariobelasting is het feit dat gemeenten op grond van artikel 228 Gemeentewet een belasting kunnen heffen ter zake van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Nutsbedrijven exploiteren gemeentegrond, waarbij gebruik wordt gemaakt van kabels en leidingen. De precariobelasting over dit netwerk wordt door de bedrijven afgewenteld op al hun klanten ongeacht in welke gemeente zij wonen. Hierdoor is het mogelijk dat klanten indirect de belasting voor een andere gemeente betalen, waar zij zelf niet voor de gemeenteraad voor gestemd hebben. Dit heeft geleid tot de beslissing om het wetsvoorstel van precariobelasting af te schaffen, welke door de Eerste Kamer is aangenomen en per 1 juli 2017 afgeschaft zal worden. [3]


Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) aangenomen

Een ingewikkeld, maar belangrijk vraagstuk voor veel DGA’s. Het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen is op 7 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen en is gepubliceerd in het Staatsblad. [4] Hierdoor zal dit per 1 april 2017 in werking treden. [5]

Aangezien het voor de meesten van ons ‘een ver-van-ons-bed show’ zal zijn, volgt hieronder een korte uitleg. DGA’s konden een voorziening treffen op de balans van de BV die het pensioen later zal uitkeren: de pensioenopbouw in eigen beheer. Deze voorziening vormt de fiscale waarde. Het voordeel van pensioen in eigen beheer is dat voordelig gespaard kan worden op fiscaal gebied, waarbij het pensioenvermogen voor de onderneming wel beschikbaar blijft. [6]

Meestal is dit een toezegging van een vast percentage van zijn laatstverdiende salaris. De fiscale regels laten toe om te reserveren op 4% rekenrente, waarbij uitvoeringskosten en het waardevast houden van het pensioen achterwege wordt gelaten. Dit zorgt ervoor dat door deze regels de fiscale waarde niet gelijk is aan de commerciële waarde (marktwaarde) van het pensioen. Bij de werkelijke waarde wordt er namelijk gerekend met een lagere rekenrente en wordt er wel rekening gehouden met kosten en waardevastheid.

De afwijking van de fiscale en commerciële waarde kan ervoor zorgen dat DGA’s tegen problemen aanlopen bij het uitkeren van dividend. Bij het uitkeren van dividend moet getoetst worden of er voldoende vrij eigen vermogen in de onderneming aanwezig is. De lagere fiscale waarde en de (veel hogere) werkelijke waarde zorgen voor een beperking in ruimte om dividend uit te keren. Dit wordt het probleem van de ‘dividendklem’ genoemd.

DGA’s kunnen hun pensioen in eigen beheer bijvoorbeeld afkopen, omzetten naar een oudedagsverplichting, overhevelen naar een erkende verzekeraar, omzetten naar een lijfrente of premievrij voortzetten. [7]

 

Door: Anush Davtjan

No Comments Yet

Comments are closed