Het fiscale nieuws van maart 2018

In dit artikel vatten we de opmerkelijkste ontwikkelingen binnen de fiscale wereld voor je samen!

Ga toch fietsen
Geïnteresseerd in duurzaamheid en nog steeds bezig met je goede voornemens? Houd nog even vol: vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale fietsregeling versimpeld! Tot nu toe moeten fietsers die gebruik maken van deze regeling precies bijhouden hoeveel kilometers ze privé fietsen. Daarvan worden onderhoudskosten, reparaties, verzekeringen en eventueel stroomverbruik afgetrokken. Het overgebleven bedrag wordt bij het belastbaar inkomen opgeteld. Met de nieuwe regeling wordt dit proces versimpeld; er komt een forfaitaire bijtelling, soortgelijk aan de huidige leaseautoregeling. De leasefiets mag naast een leaseauto worden gebruikt.

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/fiets-van-de-zaak-aantrekkelijker.145757.lynkx

http://www.werkkostenregeling-wkr.nl/fietsplan-en-de-werkkostenregeling/

BelastingTelefoon
Ook dit jaar gaf de Consumentenbond de BelastingTelefoon een onvoldoende: rond de jaarwisseling kregen ze een 4,8. In maart kregen ze een herkansing in een herhaald onderzoek, maar met een 5,4 is de service nog steeds niet toereikend. De verhoging van het cijfer was te danken aan een nieuwe specialistenafdeling voor de zorgkosten. Minister Wopke Hoekstra belooft dat het voor het eind van het jaar een voldoende wordt.

http://3vbelastingadviseurs.nl/nieuws/405-minister-belastingtelefoon-moet-snel-beter

Internationaal uitwisselen
In de aanpak van zwartspaarders speelt het uitwisselen van financiële gegevens door de Belastingdienst met andere landen een steeds grotere rol. De CRS in de EU-richtlijn 2014/107/EU en de WIB in Nederland regelen deze uitwisseling van gegevens. De gegevens bevatten spaarproducten, effectenrekeningen, kapitaalverzekeringen en levensverzekeringen. Naast rente en dividend worden ook saldigegevens meegeleverd. De eerste uitwisseling met Luxemburg heeft inmiddels plaatsgevonden. Door een verbetering van internationale gegevensuitwisseling hoopt staatssecretaris Snel namens de Tweede Kamer belastingontduiking beter te kunnen aanpakken.

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/belastingdienst-wisselt-met-steeds-meer-landen.145974.lynkx

Nog meer Europese Unie
Belastingontwijking door grote ondernemingen moet volgens het Europees Parlement (EP) worden aangepakt door een gezamenlijke grondslag voor de winstbelasting. In deze gezamenlijke grondslag zal worden vastgelegd waarover bedrijven precies belasting moeten betalen en wat ze kunnen aftrekken. Voor nu gelden de regels alleen voor bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro. De Europese Commissie (EC) wilde nog verder gaan door verschillende tarieven in de EU binnen een bandbreedte te brengen. Voor belastingbeslissingen is unanimiteit vereist en het voorstel werd verworpen. EU-commissaris Pierre Moscovici diende eind 2016 een herziene versie in, waarin het tarievenplan is weggelaten. Het EP heeft dit plan nu aangescherpt. Ook internetbedrijven worden aangepakt in het plan; zij betalen nog geen winstbelasting in de EU als ze hier niet gevestigd zijn. De EC en de lidstaten moeten nog stemmen over deze belastinghervormingen.

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/uniforme-winstbelastingregels-in-de-eu.145597.lynkx

Crypto
Minister van Financiën Wopke Hoekstra schreef een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij schreef dat hij oneigenlijk gebruik van handel in cryptovaluta wil aanpakken; onder andere witwassen via cryptovaluta. Hoekstra wil cryptobeurzen die wallets aanbieden onder dezelfde Europese wetgeving laten vallen die voor banken geldt. Deze bedrijven moeten dan onder die regelgeving onderzoeken wie hun klanten zijn en verdachte transacties melden. Initial Coin Offerings moeten onder strenger toezicht komen te staan, net als een normale beursgang. Eind 2019 hoopt Hoekstra nieuwe wetgeving in te kunnen voeren.

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/hoekstra-wil-handel-in-cryptomunten-reguleren.144851.lynkx

 

Door: Ruby Doeleman

No Comments Yet

Comments are closed