Het fiscale nieuws van mei

Een nieuwe website, een nieuwe rubriek. Voortaan zullen we jullie elke maand op de hoogte houden van leuke fiscale nieuwtjes. De fiscaliteit is immers constant aan verandering onderhevig. Een fiscalist is dan ook nooit uitgeleerd. Wetten worden voortdurend veranderd en uitspraken van de rechterlijke macht zorgen soms voor nieuwe conclusies over de interpretatie van wetten. Hieronder vind je een beknopt overzicht van interessant fiscaal nieuws in mei 2015:

 

Kleine ondernemers ontzien voor MOSS-regeling

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels voor de btw op elektronische producten. Met de MOSS-regeling (de Mini One Stop Shop- regeling) moeten ondernemers de dienst belasten in het land waar de afnemer woont, waardoor niet in elk land afzonderlijk btw-aangifte gedaan hoeft te worden. Parlementariërs en Kamerleden van de PvdA zijn bang dat deze regels voor veel problemen zorgen bij kleine ondernemers en hun administratie. Dit komt doordat de kleine ondernemers bij moeten gaan houden waar hun afnemers vandaan komen. De Europese Commissie heeft daarop toegezegd een drempelbedrag in te voeren om de kleine ondernemers te ontzien.

 

Foute aanslag voor rekening inspecteur

Als naar de rechtbank wordt gegaan om een geschil met de Belastingdienst uit te vechten, omdat de inspecteur een verkeerde opslag oplegt, kunnen de kosten van het proces vergoed worden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland in april over een zaak waarin een eigenaar van twee huizen was vergeten aan te geven dat hij recht op voorkoming van dubbele belasting had, maar wel had aan aangegeven dat hij een tweede woning in de VS had. De Rechtbank stelde dat de inspecteur beter naar de aangifte had moeten kijken, ondanks de fout van de man. De proceskosten moesten daarom vergoed worden aan de man.

 

Hof Den Haag stelt dat ‘crisisheffing’ rechtsgeldig is

Tot 1 januari 2015 moest ‘crisisheffing’ (de pseudo-eindheffing hoog loon) betaald worden over beloningen waardoor het jaarinkomen boven de €150.000,- kwam. Het Hof Den Haag oordeelde vorige maand dat de crisisheffing niet onrechtmatig was. Een werkgever die in 2013 ruim veertig duizend euro daarvoor had moeten afdragen, was in hoger beroep gegaan. Hij achtte het strijdig met de wet eigendomsbescherming en het gelijkheidsbeginsel. Het Hof oordeelde dat er geen onrechtvaardige inbreuk was op de wet eigendomsbescherming, omdat de crisisheffing rechtsgeldig was, het algemeen belang diende en niet onevenredig zwaar was.

 

Overgangsregeling benzinerijders niet discriminerend voor dieselrijders

In 2014 is er een leeftijdsgrens van 40 jaar gaan gelden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting. Hierbij werd voor benzineauto’s een overgangsregeling ingevoerd. Een dieselrijder ging hier tegen in beroep, omdat hij het onterecht vond dat de overgangsregeling alleen voor benzineauto’s gold. De rechter oordeelde dat er geen sprake van discriminatie was, omdat er een objectieve rechtvaardiging was voor de verschillende behandeling van de auto’s.

 

Door: Amarins Veringa

 

Bronnen:

http://www.rendement.nl/fiscaal/nieuws

http://www.futd.nl/

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws.4119.lynkx

No Comments Yet

Comments are closed