Het Fiscale Nieuws van november 2015

De laatste maanden van 2015 zijn ingegaan en velen zijn al begonnen met het inkopen van sinterklaas- en kerstcadeaus of het bedenken van een prachtig kerstdiner. De Aanslagcommissie is echter nog druk bezig met het bijhouden van het fiscale nieuws. Zie hier de meest opvallende onderwerpen die afgelopen maand voorbij zijn gekomen.

 

Innoveren en het nemen van risico’s zal beloond worden

Na maar liefst vijftien jaar van onderzoek in de jaren 1999-2014 naar 135 Nederlandse bedrijven met meer dan 400 werknemers, kunnen de Rotterdam School of Management (RSM, EUR) en EY uitspraak doen over het verband tussen ondernemerschap en winstgevendheid van bedrijven. Een zeer interessant onderzoek met een uitkomst die perfect bij ons thema ‘Innovatie’ past.

 

In 50% van de jaren behaalden bedrijven met een proactieve houding, innoverende handelingen en het nemen van meer risico’s, een significant hogere winst in tijden van verhoogde marktdynamiek of bedreigingen. Echter wanneer de markt stabiel is, zullen bedrijven tegenovergesteld moeten handelen om zo winstmaximalisatie te kunnen realiseren. Daarnaast heeft een sterke mate van ondernemerschap continuïteit als resultaat en wordt innovatie als ‘motor voor herstel na een crisis’ bestempeld door het onderzoek.

 

Uiteraard is het perfecte ondernemerschap niet te definiëren en afhankelijk van interne en externe factoren van zowel de markt als het bedrijf. Zo zijn de succesfactoren als het hebben van een heldere en richtinggevende strategie, het aantrekken van werknemers met een ondernemende instelling en het investeren in bedrijfsonderdelen die alleen de focus op innovatie hebben, uit het onderzoek naar voren gekomen. De sleutelrol is echter de diversiteit aan innovatievormen om een stap dichter te komen bij het ultieme ondernemerschap en management.

 

Viagra, botox en belastingontwijking

Zo tegen het einde van 2015 is de wereld een farmaciegigant rijker: de Amerikaanse farmaciegrootheid Pfizer heeft namelijk de in Ierland gevestigde Allergan overgenomen voor 160 miljard dollar. De fusie is geheel betaald in aandelen, waarbij  aandeelhouders van Allergan voor elk aandeel 11,3 aandelen van Pfizer rijker zijn. Op papier neemt Allergan de gigant Pfizer over, waardoor het hoofdkantoor in het gunstige belastingklimaat van Ierland gevestigd kan worden. Echter moeten zij nog wel een drempel over: de fusie wacht nog op goedkeuring van de Amerikaanse en Europese autoriteiten. Het verband is nog niet bevestigd, maar op dezelfde dag van de bekendmaking van de fusie van beide bedrijven deed de Amerikaanse regering het verzoek aan het Congres voor een wetgeving tegen belastingontwijking van bedrijven die naar het buitenland verhuizen, waardoor zij flink minder belasting hoeven te betalen. De fusie krijgt dus mogelijk nog een staartje.

 

Volkswagen

Dit automerk heeft de afgelopen tijd voornamelijk negatief de aandacht getrokken in de media, echter hebben de problemen rond het Volkswagenschandaal geen negatieve fiscale gevolgen voor de consument: volgens staatssecretaris Wiebes hoort het mogelijke schadeverhaal niet bij de consument thuis, maar zal de veroorzaker hiervoor moeten opdraaien. In dit geval is dat dus Volkswagen zelf. Mocht er door de zogeheten sjoemelsoftware immers belastinginkomsten misgelopen zijn, zal er een schadevergoeding worden geclaimd in de vorm van een naheffing. Door de sjoemelsoftware is er namelijk een te lage fabrieksopgave van CO2-emmissies vermeld, wat zou kunnen leiden tot aanvullende claims bij de consument. Echter zal deze onwenselijke handeling door het besluit van onze staatssecretaris vermeden kunnen worden.

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

De Belastingdienst is inmiddels 500 klachten verder, maar de eerste nieuwsbrief voor 2016 is al beschikbaar via het digitale kanaal. Deze is te downloaden via de site van de Belastingdienst en bevat de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2016 zullen gelden betreft het inhouden en betalen van de loonheffingen. In deze brief zijn maar liefst veertien onderwerpen opgenomen, waarvan wij er vijf hieronder zullen bespreken.

  1. De AOW-leeftijd

De pensioensleeftijd is altijd een gevoelig puntje in discussies, maar ook de AOW-leeftijd ontkomt er niet aan: deze is verhoogd naar vijfenzestig jaar en zes maanden.

  1. Werkkostenregeling

De werkkostenregeling zal aangescherpt worden in het nieuwe jaar. Op dit moment geldt nog dat de gebruikelijkheidstoets niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Denk hierbij aan de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die men aanwijst als eindheffingsloon. Echter moeten vanaf 2016 deze vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als ‘gebruikelijk’ aangemerkt worden. Dit betekent dat het dus gebruikelijk is dat de werknemer deze zaken van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat de loonbelasting/premie volksverzekering door de werkgever betaald zullen worden.

  1. Doorwerken wordt beloond

Als een werknemer een werknemersverzekering heeft en langer door blijft werken na het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd (zie punt één), zal hij ook verzekerd blijven voor de ZV. Hiervoor hoeven geen premies betaalt te worden door de werkgever. UWV zal het ziekengeld in dit geval betalen en vervolgens op de werkgever verhalen.

  1. Bijtelling voordeel privégebruik auto

Per 2016 maakt het voor de bijtelling niet meer uit op wat voor brandstof de auto rijdt. De CO2 uitstootgrenzen en de percentages van de bijtelling die hierbij horen, zijn in alle gevallen hetzelfde. De bijtellingpercentages zijn als volgt:

  • Auto’s met 4% bijtelling voor 0 gram CO2-uitstoot.
  • Auto’s met 15% bijtelling voor meer dan 0 gram, maar minder dan 50 gram CO2-uitstoot.
  • Auto’s met 21% bijtelling voor meer dan 50 gram, maar minder dan 106 gram CO2-uitstoot.
  • Auto’s met 25% bijtelling voor meer dan 106 gram CO2-uitstoot.

Deze percentages gelden voor zestig maanden, waarbij het termijn aanvangt op de eerste dag van de maand na de maand van de eerste tenaamstelling.

  1. Afschaffing 80%-regeling

Dit jaar gold een bijzondere regeling voor het in één keer uitbetalen van het levenslooptegoed, namelijk de 80%-regeling. Dit betekende dat er dus voor 20% van het levenslooptegoed een vrijstelling bestond. Wanneer men hiervoor koos, was er wel een definitief einde en was verder sparen of inleggen niet meer mogelijk. Per 2016 echter is deze regeling niet meer van kracht en zal men dus geen gebruik meer kunnen maken van de 20% vrijstelling voor de volledige uitkering van een levenslooptegoed.

Het volledige document kun je hier downloaden:

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief_loonheffingen_2016_lh2091t61fd.pdf

 

Bronnen

http://www.ey.com/NL/nl/Newsroom/news-EY-aansluiten-bij-marktsituatie-cruciaal-voor-langetermijnsucces-bedrijven

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/23/fusiedeal-pfizer-en-allergan-rond-voor-160-miljard

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/consument-niet-fiscaal-getroffen-door-co2-fraude.108476.lynkx

https://www.hrpraktijk.nl/topics/nieuwe-ziektewet/nieuws/80-regeling-levensloopregeling-opnieuw-van-kracht

 

Door: Linda Wisse

No Comments Yet

Comments are closed