Het fiscale nieuws van november 2017

Van dividendbelasting tot pensioenpotjes: wat heeft er zich in november afgespeeld?

Afschaffing van de dividendbelasting

Het doel is om in Nederland een aantrekkelijker vestigingsklimaat te creëren. Het probleem is dat de dividendbelasting een eindheffing vormt voor buitenlandse aandeelhouders, welke een substantieel belang bezitten in multinationale organisaties. Engeland kent deze heffing niet en is derhalve vanuit dit perspectief goedkoper om in te investeren. Dit heeft de vrees aangewakkerd dat multinationale organisaties hun hoofdkantoor in Nederland zullen sluiten. Afschaffing van de dividendbelasting zal uit een ander potje moeten worden bekostigd. Verhoging van de omzetbelasting is hiervoor een oplossing. Het bezwaar daartegen is dat het verlies aan inkomsten van de Nederlandse staat, zal worden verhaald op de burgers. Het wordt Rutte III niet makkelijk gemaakt om dit uit te leggen.

Cryptovaluta

Het is duidelijk dat de digitale munt een doorbraak heeft gemaakt in de erkende valuta’s, maar deze constatering heeft niet geleid tot een einde van de gecompliceerde discussies rondom dit onderwerp. De nadruk ligt vooral op de vorming van een zeepbel. Consumenten investeren slechts in deze valuta om te speculeren en geven het verder niet uit. Het gevolg is dat het wordt ervaren als een prijzig, maar nutteloos bezit. Verbazingweekend is dat de waarde van deze munt explosief blijft stijgen. Het is niet verwonderlijk dat de bitcoin wordt geassocieerd met de tulpenmanie uit de zeventiende eeuw.

Paradise papers

Het toenemende aantal constructies om belasting te ontwijken hebben geleid tot vele politieke en maatschappelijke discussies. Trustkantoren zijn onder scherp toezicht komen te staan. Daarnaast heeft de EU geen harde besluiten kunnen nemen, omdat deze sfeer vooral binnen de nationale competentie valt. Of de zoektocht naar belastingontwijking opgelost kan worden, is nog de vraag. Een simpele uitweg wordt geopperd: belasting heffen in het land waar de winst wordt gegenereerd.

Belastingaangifte

Uit een rapport van de Belastingdienst bleek dat 900.000 burgers en ruim 587.000 MKB-bedrijven te weinig inkomsten hebben aangegeven. Het is niet helder in hoeverre opzettelijkheid hierin een rol speelt. De Belastingdienst stelt zich hierin wantrouwend op. Opvallend is namelijk dat het aantal particulieren die teveel aangeven aanzienlijk kleiner is.

Aflosboete

De nieuwe coalitie probeert van de afschaffing wet-Hillen werkelijkheid te maken. Op dit moment wordt het eigenwoningforfait niet in aanmerking genomen bij geen of geringe eigenwoningschuld. Deze afschaffing wordt ervaren als een boete, omdat wet-Hillen was bedoeld als stimulans om de hypotheek af te lossen. Evident is dat de afschaffing plaatsvindt in het kader van het spekken van de staatskas.

Rulings

Rulings zijn weer een ‘hot topic’ na de afspraak met Procter & Gamble die de inspecteur eigenhandig goedkeurde. Er werd voorbijgegaan aan de toetsingscommissie. Deze onjuist uitgevoerde procedure heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Financiën op grote schaal rulings is gaan onderzoeken. Van belang is met name of totstandkoming van rulings in overeenstemming is met EU-recht.

Samenvoeging pensioenpotjes

Het aantal flexwerkers, deeltijdwerkers en werkers die regelmatig van baan wisselen, neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. Zo ontstaan er allemaal verschillende pensioenpotjes naast elkaar, welke momenteel allemaal worden afgekocht. Het kabinet gaat ermee akkoord deze regeling in een ander jasje te stoppen. De afkoop gaat wijken voor samenvoeging van de pensioenpotjes ten einde het pensioen over te dragen aan de nieuwe uitvoerder waar de werknemer zijn huidige pensioen opbouwt.

 

Door: Neslihan Inci

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/15/het-eerste-explosieve-dossier-voor-het-kabinet-14015428-a1581198

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/03/shell-begon-al-vroeg-met-lobby-tegen-dividendbelasting-13823238-a1579820

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/09/zwichtte-rutte-iii-nu-voor-chantage-of-niet-13940372-a1580671

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/15/derde-kamerdebat-over-dividend-levert-oppositie-niets-op-14041189-a1581324

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/27/alles-wat-je-wil-weten-over-bitcoin-maar-nooit-durfde-te-vragen-14055960-a1582753

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/21/bitcoin-8253-dollar-72-record-na-record-voor-cryptomunt-13984868-a1581928

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/10/trustkantoren-onder-verscherpt-toezicht-a1580761

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/07/wat-doet-europa-tegen-belastingontwijking-13883098-a1580181

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/27/een-op-negen-burgers-geeft-te-weinig-op-bij-belastingaangifte-14244716-a1582693

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/23/tweede-kamer-stemt-in-met-afschaffen-wet-hillen-a1582366

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/09/de-aflosboete-is-nu-al-een-splijtzwam-13413643-a1576596

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/09/rulings-belastingdeals-van-4000-bedrijven-onderzocht-13915695-a1580454

https://fd.nl/economie-politiek/1201690/kleine-pensioenpotjes-voortaan-samengevoegd-in-plaats-van-afgekocht

https://www.nu.nl/pensioen/4688559/kabinet-gaat-akkoord-met-samenvoegen-pensioenpotjes.html

No Comments Yet

Comments are closed