Het fiscale nieuws van oktober 2015

De fiscaliteit is constant aan verandering onderhevig. Een fiscalist is dan ook nooit uitgeleerd. Wetten worden voortdurend veranderd en uitspraken van de rechterlijke macht zorgen soms voor nieuwe conclusies over de interpretatie van wetten. Fiscale kennis is voor onze leden natuurlijk nooit ongewenst! Ook deze maand heeft De Aanslag vier aardige fiscale nieuwtjes voor onze trouwe lezers.

 

Aftrek eigen woning

Ten opzichte van het jaar 2000 is het nationale belastingvoordeel van de eigen woning bijna verdubbeld. In het jaar 2000 bedroeg de totale nationale fiscale aftrek voor de eigen woning nog €16,9 miljard. Middels het toegenomen eigen woning bezit en de hogere hypotheek lasten, is dit bedrag de afgelopen jaren gestegen naar €33,2 miljard in 2014. Dit blijkt uit de statistieken die het CBS op 22 oktober bekendmaakte.

 

Tevens kwam uit de statistieken naar voren dat voornamelijk de grootverdieners van de Nederlandse bevolking van een hogere fiscale aftrek voor de eigen woning kunnen genieten. De 20 procent best betaalde inkomens in Nederland (€86.400 of meer) maken gebruik van bijna 50 procent van de nationale fiscale aftrek voor de eigen woning. Daarentegen komt ruim 14 procent van de aftrek terecht bij de 50 procent slechtst betaalde inkomens in Nederland (€45.500 of minder). Ondanks dit belastingvoordeel bij de hogere inkomensgroepen, betaalden zij bijna 60 procent van de totale inkomstenbelasting en premies op volksverzekeringen.

 

 

Innovatiebox

Nederland kent sinds 2010 de innovatiebox. Deze box is bedoeld om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die bedrijven met innovatieve activiteiten hebben weten te behalen, vallen in deze box. Deze winst wordt niet tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief belast, maar tegen een lager tarief van 5 procent. In de innovatiebox ligt er belastingontwijking op de loer.

 

In Nederland geldt onder andere voor het MKB nog een extra uitzondering, aangezien deze minder octrooi aanvraagt. Tevens kunnen kwekersrechten en auteursrechten voor software gebruik maken van de innovatiebox.

 

Om belastingontwijking te voorkomen, hebben de landen die verenigd zijn in G20 en OESO besloten om veranderingen op de innovatiebox aan te brengen. Indien bedrijven meer dan 30 procent van hun speur- en ontwikkelingswerk in het binnen- of buitenland laten doen, kunnen zij in de toekomst nog maar van een lager winstbedrag in de innovatiebox genieten.

Ook in Nederland zijn er problemen met de innovatiebox. Buitenlandse dochterbedrijven van Nederlandse concerns maken veel gebruik van het verlaagd 5 procent tarief van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting. Dit heeft tot gevolg dat het onderzoeks- en ontwikkelingswerk van het buitenland door Nederland gesubsidieerd wordt.

 

 

Fiscale voordelen bij multinationals

Al enige tijd hebben de Europese Commissie (EC) de bedrijven Starbucks, Fiat,  Amazon en  Apple op het oog, wegens niet toegestane overheidssteun. De overheden van Nederland, Luxemburg en Ierland zouden gunstige belastingafspraken met de bedrijven Starbucks, Fiat, Amazon en respectievelijk Apple gemaakt hebben.

 

In een Nederland gevestigd bedrijfsonderdeel van Starbucks zou de rechten om koffie te mogen branden gekocht hebben van een in Brittannië gevestigde dochter van Starbucks. Aangezien dit Britse bedrijfsonderdeel niet belastingplichtig is, hoeft het in Nederland gevestigde bedrijfsonderdeel van Starbucks in totaal minder belasting af te dragen. De EC is het niet eens met deze regeling en heeft woensdag 21 oktober bekend gemaakt dat de Belastingdienst de fiscale voordelen voor Starbucks terug moet vorderen. Tevens werd op deze dag door de EC bekend gemaakt dat Fiat haar fiscale voordelen aan de overheid van Luxemburg terug moet betalen.

 

Momenteel lopen er nog onderzoeken naar de belastingafspraken met Apple en Amazon met respectievelijk Ierland en Luxemburg.

 

 

Blauwe envelop

Na 100 jaar verdwijnt de gevreesde blauwe envelop. De Belastingdienst wil binnen twee jaar overgeschakeld zijn op digitale post.

 

 

 

Bronnen:

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2015/belastingvoordeel-woningbezit-is-280-euro-per-maand.htm

http://fd.nl/economie-politiek/1124305/belastingvoordeel-woning-bijna-verdubbeld

http://fd.nl/economie-politiek/1122360/bij-innovatiebox-ligt-belastingontwijking-op-de-loer

http://fd.nl/economie-politiek/1123362/apple-en-amazon-komen-nog-aan-de-beurt-bij-de-europese-commissie

http://fd.nl/economie-politiek/1123303/brussel-vindt-nederlandse-belastingdeal-starbucks-illegaal

http://fd.nl/economie-politiek/1123984/belastingafspraken-op-de-helling

http://fd.nl/economie-politiek/1124163/starbucks-besluit-getuigt-van-fiscale-expansiedrang-europese-commissie

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/19/niet-iedereen-is-blij-dat-de-blauwe- envelop-verdwijnt

 

Door: Jacqueline van der Hoek

No Comments Yet

Comments are closed