Interview met de Opleidingscommissie Fiscale Economie

olc-fe-knipLinks Fia, rechts Valérie

Wat is een opleidingscommissie en wat zijn de taken?
In principe heeft elke opleiding een opleidingscommissie. Deze commissie adviseert de opleidingsdirecteur over alle zaken omtrent de opleiding. Voorts geeft de opleidingscommissie advies met betrekking tot aanpassingen van het onderwijs- en examenreglement en over de uitvoering van het onderwijsprogramma. De commissie komt een paar keer per jaar bijeen voor een vergadering. Binnenkort zullen de studentleden van de opleidingscommissie ook vergaderen met de studentleden van de faculteitsraad. Na elk blok is er een inloopspreekuur bij de bibliotheek op de dertiende verdieping van het H-gebouw. Op Facebook en SIN-Online wordt kenbaar gemaakt wanneer het inloopspreekuur plaats zal vinden, In de regel is dit een paar weken na het eerste blok, wanneer de tentamenresultaten bekend zijn. Een belangrijk doel van de opleidingscommissie is om een brug te vormen tussen de docenten en de studenten.

Wie zijn de leden van de opleidingscommissie Fiscale Economie?
De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit docenten en voor de helft uit studenten. De docentleden van de commissie zijn: dr. Y.M. Tigelaar-Klootwijk (voorzitter) en mr. R. B. N. Van Ovost (secretaris). Fia Propst (bachelor) en Valérie Visser (master) zijn de studentleden.

Even kennismaken met de studentleden…
Fia is 20 jaar, komt oorspronkelijk uit Groningen en woont in Rotterdam. Zij zit in het derde jaar van de bachelor Fiscale Economie. Naast haar studie speelt ze hockey en is ze medewerker bij de SBR.

Valérie is 23 jaar, bezig met de master Fiscale Economie en practicumdocent voor eerstejaarsvakken Bedrijfseconomie. Voordat zij in Rotterdam ging studeren, heeft ze Bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. Twee jaar geleden vervulde ze de functie van Commissaris Media in het XXIIe bestuur der R.F.V. Christiaanse-Taxateur. In haar vrije tijd doet zij aan hardlopen, bodypumpen en babysitten.

Kunnen studenten met opmerkingen of vragen over de opleiding bij de opleidingscommissie terecht?
Ja, studenten kunnen bij alle commissieleden terecht! Zoals hierboven vermeld, is na afloop van elk blok een inloopspreekuur bij de bibliotheek op de dertiende verdieping van het H-gebouw. Daarnaast kunnen de leden van de opleidingscommissie via de mail worden benaderd: olc.fe@ese.eur.nl of persoonlijk worden aangesproken bij een college. Uiteraard is de opleidingscommissie ook te vinden op Facebook: https://www.facebook.com/groups/1105615412816017/?fref=ts Helaas zijn niet alle studenten even betrokken. Een tip van Valérie luidt dan ook: haal meer uit je studie door met opmerkingen, klachten, tips en vragen langs te komen bij de opleidingscommissie!

Tot slot
Vrijdag 2 december 2016 vindt de accreditatie door de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie) plaats. Kijk voor meer informatie op: www.nvao.net.

Door: Giulia Pichel

No Comments Yet

Comments are closed