Thema-interview met de Algemeen Directeur Douane Nederland

Grenzeloos verliefd belast: dat is het laatste thema van de Aanslag van dit collegejaar. Het thema-artikel heeft dan ook plaatsgemaakt voor een thema-interview met niemand minder dan de Algemeen Directeur van Douane Nederland, Aly van Berckel.

Waar heeft u gestudeerd? Welke studie(s) heeft u gedaan? Hoe bent u bij de Douane terecht gekomen?
Na de middelbare school heb ik gesolliciteerd bij de Belastingdienst. Nadat ik daar was aangenomen, heb ik 3,5 jaar een interne opleiding gevolgd. Na de afronding van deze opleiding begon ik als belastinginspecteur bij de sectie vennootschapsbelasting in Den Haag. Daarnaast volgde ik de studie Fiscaal Recht in Tilburg via het avondonderwijs. Zo’n zes jaar later ben ik begonnen bij het Ministerie van Financiën, waar ik vooral bezig was met wetgeving en Europees recht. Bij het Ministerie van Financiën kwam ik als beleidsmedewerker ook in de hoek van milieubelastingen en accijnzen terecht.

Vervolgens ging ik verder in het management, eerst bij de Belastingdienst, daarna als programmadirecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken en directeur van de Gemeentelijke Belastingdienst in Den Haag. Uiteindelijk ben ik bij de Douane terechtgekomen. Toen ik bij de douane kwam, heb ik de postmaster douanerecht aan de Erasmus gedaan. Enkele jaren geleden heb ik ook nog mijn MBA gehaald om zo ook meer kennis en beheersing te krijgen in het brede vakgebied van de bedrijfsvoering. Bij de Douane ben ik begonnen als directeur Vaktechniek en Internationaal. Een jaar later was ik Chef Human Resource Officer Belastingdienst waar ik verantwoordelijk was voor de strategische personeelsplanning. Daarna ben ik mijn huidige functie gaan vervullen, wat ik inmiddels vier jaar doe.

Wat maakt het werken bij de Douane anders dan bij andere sectoren binnen de Belastingdienst?

De Douane is een bijzonder onderdeel van de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst zal men snel denken aan het controleren van aangiftes en het invorderen van diverse belastingen. De Douane heeft een hele andere taak, namelijk toezicht houden op goederenstromen. Bovendien gaat het daarbij altijd om grensoverschrijdende situaties, in tegenstelling tot de Belastingdienst die vooral op nationaal niveau opereert. De relevante wetgeving voor de Douane is hoofdzakelijk afkomstig uit Brussel. Het is een uitdaging om toezicht te houden op alle goederenstromen, zonder het (handels)verkeer erg te hinderen. Aan de ene kant heeft de Douane de taak tot handhaving en aan de andere kant een faciliterende taak voor de handel. Dat is binnen de overheid een unieke combinatie. Werken bij de Douane spreekt mij vooral aan door de complexiteit en de internationale, Europese en nationale aspecten. Denk bijvoorbeeld aan een container met namaak Ugg’s, die de haven van Rotterdam binnenkomt. Daarbij wordt niet alleen inbreuk gemaakt op het merkrecht en auteursrecht. Ook kan je je afvragen onder welke omstandigheden die producten zijn gemaakt, wellicht met behulp van kinderarbeid. Het openen van een  container leidt dus vaak tot veel (economische) vraagstukken, waar de politiek een oordeel over zal moeten vellen.
Wat is de doelstelling van de Douane?
De Douane heeft drie strategische doelen: i. afdracht; ii. bescherming van de samenleving en iii. concurrentie. Afdracht: het gaat om ruim 11 miljard euro accijnzen en drie miljard euro invoerrechten per jaar. De accijnsgelden gaan naar de nationale schatkist en de invoerrechten naar de EU. De Douane heeft dus een belangrijke opdracht als het gaat om het innen van belastingen. Bescherming van de samenleving: voorkomen dat goederen Nederland binnenkomen of passeren die slecht zijn voor de samenleving. Na de aanslagen in New York van 11 september 2001 is het tweede strategische doel van de Douane steeds belangrijker geworden. Concurrentie: beter gezegd, de concurrentiebevordering. Dat is voor het bedrijfsleven van groot belang. De Douane wil ondernemers zo weinig mogelijk lastig vallen en tracht de logistieke keten waar mogelijk te bevorderen. Daar is de Douane Nederland tot op heden in geslaagd, gezien de positie in de top vijf van de benchmark[1] wereldwijd.

Hoe is de samenwerking met de FIOD?
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) valt ook onder de Belastingdienst en de samenwerking is erg goed. De Douane en de FIOD hebben andere taken; de Douane houdt toezicht en heeft een handhavende taak en de FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Uiteraard werkt de Douane ook samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een nauwe samenwerking met de onder meer de NVWA en de ILT is heel belangrijk. Zo kunnen het aantal controles geminimaliseerd worden, opdat er een vlot handelsverkeer plaatsvindt. Zo is in het kader daarvan op Schiphol onlangs een Joint Inspection Center geopend, waar verschillende inspectiediensten samenwerken bij het controleren van luchtvracht.

Wat is het vreemdste voorwerp, waarvan u weet dat iemand dat wilde invoeren in Nederland zonder invoerrechten te betalen?
Er zijn veel voorbeelden van wat de douaneambtenaren op Schiphol allemaal tegenkomen. Zo is vorig jaar een vogelsmokkelaar uit Suriname opgepakt, die tien picoletjes in wc-rollen had verstopt. De import van dergelijke vogels uit Suriname naar de EU is verboden. De passagier en de vogels zijn overgedragen naar de NVWA, die vaststelde dat hier sprake was van dierenkwelling. Dierensmokkel zie je op veel manieren, ook bijvoorbeeld met papagaaien. Die worden dan in colaflessen gestopt, wat ze niet altijd overleven. Desondanks hebben smokkelaars het daarvoor over, omdat ze zo veel geld waard zijn. Een ander voorbeeld van vorig jaar is dat van een computer in de bagage van een passagier uit Kenia, waar elf goudstaven in verstopt waren. Althans, dat leek in eerste instantie zo. Na onderzoek door het Douane Laboratorium bleek het geen goud te zijn, maar messing. De staven waren overspoten zodat het op goud leek. De Douane komt dit ‘nepgoud’ vaker tegen. Een buitengewoon droevig voorbeeld is dat van een koppel dat uit het Caribisch gebied kwam met een baby, waarvan de luier vol was gestopt met cocaïne. Wonder boven wonder heeft de baby die reis overleeft.

Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance aan de RSM
Sinds 2015 is het mogelijk om een master te doen gericht op de Douane. De Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), het Nederlandse bedrijfsleven en de Douane hebben de krachten gebundeld om deze opleiding te ontwikkelen. Het is een unieke samenwerking tussen de Douane en het bedrijfsleven op academisch niveau, gericht op douanerechten, ICT en logistiek. Kijk voor meer informatie op: https://www.rsm.nl/master/executive-masters/executive-master-customs-and-supply-chain-compliance/overview/
[1] De Logistics Performance Index (LPI) is een wereldwijde logistieke benchmark die wordt uitgevoerd door de Wereldbank. Deze benchmark wordt door het bedrijfsleven ingevuld.

Door: Giulia Pichel

No Comments Yet

Comments are closed