Top 10…… meest in het oog springende belastingwijzigingen

We hebben de langdurige coalitie van de partijen achter de rug en het nieuwe jaar is in zicht. Zoals ieder jaar speelt ook nu de vraag: welke fiscale wijzigingen heeft het kabinet voor ons in petto? Hieronder vind je een overzicht van de top 10 meest in het oog springende belastingwijzigingen. 

  1. Afschaffing van de dividendbelasting

De afschaffing van de dividendbelasting is natuurlijk ‘the talk of the town’. De voorbelasting van 15%, die bedrijven moeten inhouden op het uitgekeerde dividend aan de aandeelhouders, wordt afgeschaft. Dit maakt het extra aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen en het verkleint het risico dat bedrijven weggaan. Om brievenbusconstructies tegen te gaan, wordt er een bronheffing op rente en royalty’s ingevoerd op uitgaande stromen naar landen met zeer lage belastingen.

  1. Stijging tarieven box 1

Ook dit jaar komen er veranderingen in de tarieven van box 1. Met ingang van 1 januari 2018 zullen de tarieven in zowel de tweede als de derde schijf met 0,5%-punt stijgen. Het tarief van de vierde schijf daalt met 0,05%-punt. Een voordeeltje dus voor de mensen die in het toptarief vallen. In de onderstaande tabel zie je de verandering ten opzichte van 2017 in een tabelvorm:

Gecombineerde tarieven IB-LBBron: belastingplan 2018

 

  1. Verhoging AOW-leeftijd

Op 1 januari 2018 wordt de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd. De AOW-leeftijd staat op dit moment vastgesteld op 65 jaar en negen maanden en zal in 2018 stijgen naar 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen er ieder jaar vier maanden bij. De stijging van de AOW-leeftijd is voor velen geen verrassing meer. Het stijgt ieder jaar zodat mensen langer doorwerken en zodoende langer meebetalen aan de AOW.

  1. Verandering vennootschapsbelasting

Het plan van vorig jaar om de eerste schijf per 2018 naar €350.000 te vergroten, wordt teruggedraaid. De schijfgrens van de vennootschapsbelasting blijft op €200.000. Slecht nieuws dus voor het bedrijfsleven! Gelukkig is er, hoe cliché het ook klinkt, naast slecht nieuws ook goed nieuws. De tarieven van de vennootschapsbelasting worden namelijk aangepast. Het tarief van de eerste schijf van 20% wordt verlaagd naar 16% en het tarief van de tweede schijf van 25% moet dalen naar 21% in 2021.

Om een globaal evenwicht te behouden en om te voorkomen dat aanmerkelijk belanghouders massaal overstappen naar een bv vorm, zal er een tariefsverhoging in box 2 komen. Het tarief in box 2 stijgt van 25% via 27,3% in 2020 naar 28,5% in 2021.

  1. Verhoging van het lage btw-tarief

Iets wat voor iedereen van belang is: het btw-tarief. Het lage btw-tarief van 6% wat wij op dit moment hebben, zal stijgen naar 9%. Onder het lage tarief vallen de primaire levensmiddelen zoals voeding, geneesmiddelen en diensten zoals de kapper. Het hoge btw-tarief van 21% op luxegoederen verandert niet. De verhoging zal in 2019 in werking treden, maar ik ruik de stijging van de prijzen nu al.

  1. Btw-tarief voor geneesmiddelen

Er verandert nog iets met betrekking tot het btw-tarief. Naast de hierboven genoemde tariefswijziging komt er in 2018 een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6% (en 9% in 2019) vallen. Geregistreerde geneesmiddelen, met een handelsvergunning vallen onder het verlaagde btw-tarief. Producten die niet als geneesmiddelen worden erkend, zullen dus onder het hoge btw-tarief vallen van 21%. Een aantal voorbeelden van niet erkende geneesmiddelen zijn tandpasta, zonnebrandcrème en shampoo. Vanaf volgend jaar betaal je dus over je favoriete anti-roosshampoo of tandpasta 21% btw. 

  1. Invoering tweeschijvenstelsel

Er komt in 2019 een grote hervorming in de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2019 wordt er een tweeschijvenstelsel ingevoerd met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Hierdoor gaan alle inkomensgroepen, maar vooral de werkenden, er de komende jaren op vooruit. Het zorgt voor een evenwicht tussen één- en tweeverdieners en maakt het lonend om meer te werken. Dit zien we vooral terug bij werkenden met een middeninkomen. Zij zien hun inkomen nauwelijks stijgen wanneer zij een dag extra werken of promotie maken, omdat ze in het huidige stelsel snel in een hogere belastingschijf terecht komen. Door de invoering van het tweeschijvenstelsel kunnen mensen langer profiteren van het lage tarief.

Voor de AOW-gerechtigden verandert er niets, voor deze groep blijven er drie schijven bestaan.

  1. Heffingsvrij vermogen gaat omhoog

Goed nieuws voor iedereen met een netto vermogen in box 3: het heffingsvrije vermogen gaat omhoog! Op dit moment is het heffingsvrije vermogen €25.225. Dit wordt in 2018 verhoogd naar €30.000. Voor fiscale partners wordt het derhalve €60.000. De verhoging heeft een doorwerking naar hogere toeslagen doordat er meer huishoudens binnen het vrijgestelde vermogen vallen. 

  1. Veranderingen in de heffingskortingen

De heffingskortingen worden per 1 januari 2018 ook gewijzigd. Hieronder zal ik de veranderingen van de heffingskortingen kort benoemen:

Algemene heffingskorting: de maximale algemene heffingskorting onder de AOW-leeftijd zal lichtjes stijgen van €2.254 naar €2.265. Voor de mensen boven de AOW-leeftijd zal de maximale heffingskorting van €1.151 naar €1.157 stijgen. Het afbouwpercentage daalt eem beetje

Arbeidskorting: de maximale arbeidskorting wordt in 2018 verhoogd van €3.223 naar €3.249. Net als de algemene heffingskorting is dit ook inkomensafhankelijk.

In de tabel hieronder zijn de ontwikkelingen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting voor het jaar 2018 ten opzichte van 2017 te zien.

Heffingskortingen

 

Ouderenkorting: de ouderenkorting gaat met c.? €160 omhoog en wordt inkomensafhankelijk afgebouwd. De afbouw bedraagt 15%.

  1. Invoering van de vliegtaks

Ter afsluiting, heb ik slecht nieuws voor reisliefhebbers. De regering wil de milieuvervuilende vliegtuigen extra belasten om de klimaatdoeleinden in ‘Parijs’ te realiseren. Ook wordt er gekeken of er een heffing mogelijk is op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Als deze maatregelen onvoldoende opleveren, zal er in 2021 een extra heffing op vliegtickets komen. Op binnenlandse en Europese vluchten komt er een heffing van ongeveer €7 die de passagier betaalt bij vertrek. Bij vluchten tot 6.000 kilometer komt er een heffing van €22 en voor alle andere vluchten naar de rest van de wereld geldt er een heffing van zo’n €40. De belasting geldt alleen voor passagiers die in Nederland opstappen. Fijn voor de overstappers die dus uitgezonderd zijn. Tussen 2008 en 2009 kende Nederland reeds een vliegtaks, maar deze werd na een jaar weer ingetrokken, omdat het de milieudoelstellingen niet realiseerde en de Nederlandse schatkist niet genoeg vulde. Zal Nederland met de invoering van de vliegtaks in 2021 wel zijn doelen bereiken?

 

Door: Emily Zheng

Bronnen:

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/prinsjesdag-2017-belastingplan-2018/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/waarom-gaat-de-aow-leeftijd-omhoog

https://fd.nl/ondernemen/1222040/kabinet-zet-door-met-vloeken-in-de-kerk-van-de-luchtvaart

https://www.rendement.nl/nieuws/id20242-inkomstenbelasting-krijgt-twee-schijven-van-3693-en-495.html

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/belastingplan-2018

https://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst

No Comments Yet

Comments are closed