Wat zijn jouw baankansen?

Wist je dat het SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met het NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) onderzoek doet naar de arbeidsmarkt van jonge fiscalisten? In 2013 is reeds zo’n rapport uitgekomen en binnenkort zal er weer een nieuw rapport worden uitgebracht.

 

Meer dan ooit verschenen in de media berichten over de verslechterde baankansen van niet alleen hbo-studenten, maar ook studenten die een universitaire diploma op zak hebben. Vooral de economen, juristen en bedrijfskundigen zouden het mogelijk in de verkeerde hoek zoeken, wanneer zij hun studie afgerond hebben. Studenten elektrotechniek, werktuigbouwkunde, tandheelkunde of theologie, hoeven zich echter minder zorgen te maken over verslechterde baankansen: deze is voor hen nog steeds gunstig tot zeer gunstig.

 

Moeten wij ons als fiscalisten in spé achter de oren krabben en alsnog de switch maken of ons nog meer onderscheiden van de menigte? Hier de conclusies van het rapport uit 2013 in een notendop:

 

De aanstormende fiscale talenten: een toenemende curve

De fiscale opleidingen nemen de laatste jaren flink in populariteit toe. Het aantal eerstejaars dat zich inschrijft voor een fiscale studie is gestegen, maar een kwart van de studenten verandert in de eerste twee jaar van hun studietijd ook weer van studie. Fiscaal Recht heeft met een aandeel van 74% het grootste aantal fiscale studenten ten opzichte van de studie Fiscale Economie, die de overige 26% aanneemt. Het totaal aantal afgestudeerden in 2012 was toegenomen tot 650 masterstudenten en naar verwachting zal in 2016 het aantal hbo-afgestudeerden stijgen naar 300. Het aantal Fiscale Economie studenten is nog altijd oververtegenwoordigd door de Universiteit van Tilburg: maar liefst 40% van de Nederlandse studenten behaalt daar zijn diploma. De EUR levert zo rond de 10% van de totale uitstroom op, wat niet een slecht percentage is, aangezien men verwacht dat dit percentage de komende jaren zal toenemen.

 

De arbeidsmarktpositie: positief!

De crisis in 2012 trof ook de hoogopgeleiden en was na 2013 nog niet afgelopen. Het is dan ook niet geheel verassend dat men minder positief gestemd is over de baanpositie van de aankomende afgestudeerden. Echter was het rapport uit 2013 zeer positief: vooral de academische fiscalisten hebben hoge salarissen en veel vaker een vaste baan. Hier moeten zij echter ook hard voor werken: het gemiddelde contract bestaat uit 39 uren per week en acht uren overwerk. Hbo-fiscalisten werken vaker in deeltijd en zouden juist twee uur per week meer willen werken.

 

Tijden veranderen, zo ook in de arbeidsmarkt

Het digitale tijdperk vindt sneller dan gedacht zijn plaats in de huidige maatschappij, wat ook de nadelen met zich meebrengt. Processen verlopen niet alleen sneller door digitalisering en innovaties, maar de vraag naar arbeidskrachten stagneert hierdoor ook: de instroom bij belastingadvieskantoren is afgenomen. Wel zal de vraag naar fiscalisten en accountants toenemen bij de Belastingdienst. Men schat dat daar zo’n 400 banen beschikbaar zullen komen tot en met 2018. Een deel zal opgevuld worden door interne doorstroming en ervaren krachten, maar het overgrote deel zal aangeboden worden aan de instroom van starters.

 

Vrijwel alle wo-afgestudeerden vinden na anderhalf jaar een passende baan en 80% werkt na twee jaar nog steeds hier. Het opdoen van ervaring voordat de student afstudeert, brengt vaak zijn voordelen mee: maar liefst 40% van de hbo-studenten krijgt vanuit de stageplek een baan aangeboden en kan hier na het scriptieproces aan de slag.

 

Hbo-afgestudeerden vinden vooral hun plek bij financiële instellingen en wo-afgestudeerden gaan vaak aan de slag in de zakelijke dienstverlening. De functie als belastingadviseur wordt relatief het meest uitgevoerd, met zo hier en daar een uitzondering bij wo-afgestudeerden. Dit kan juist het knelpunt zijn, aangezien de advieskantoren steeds minder banen kunnen aanbieden.

 

Zijn fiscalisten tevreden mensen?

Met een gemiddeld brutosalaris van €3100 voor net afgestudeerde Fiscaal Recht studenten en €2975 voor Fiscale Economie studenten, hebben fiscalisten het niet slecht. Ze geven echter een bescheiden cijfer van een 7.5 voor hun tevredenheid over de arbeidspositie in de huidige arbeidsmarkt.

 

Al met al brengt het rapport uit 2013 nog niet de enorme donkere wolken met zich mee, maar ook zij hebben aangegeven dat men niet hoeft te verwachten dat de toekomst er veel rooskleuriger uit zal zien. Zal het volgende rapport wel de onweer met zich meebrengen of waait deze ook de aankomende jaren weer over?

 

Zie onderstaande link om het uitgebreide rapport zelf te lezen:

Monitor_Fiscalisten_2013

 

Door: Linda Wisse & Valérie Visser

No Comments Yet

Comments are closed